Thomas International Psykometriske Tests: Øvelsesspørgsmål, svar, råd og gratis prøver

Er du blevet bedt om at tage en Thomas International-test som en del af din jobansøgning? Hør om, hvordan JobTestPrep kan hjælpe med at forberede dig til din vurdering online.

Forbered dig på Thomas International Tests

Hvad er Thomas Egnethedstests?

Thomas International tilbyder to sæt egnethedstests. Thomas psykometriske test (GIA/TST) består af fem forskellige generel intelligensbedømmelser lavet til at forudsige din reaktion på træning på det nye job. Thomas Kompetencer er et omfattende testbatteri, der dækker over 100 forskellige emner, inklusiv verbale og numeriske ræsonnementsevner.

Thomas International GIA Test

Modsat de fleste almindelige psykometriske tests, sigter Thomas GIA-testen efter at vurdere generel intelligens i stedet for mere avancerede emnespecifikke kompetencer (fx numerisk, verbal eller abstrakt ræsonnement). Idéen er at forudsige, hvor godt du vil udvikle dig og reagere på træning, hvis du får dit ønskede job. De 20-50 spørgsmål i hver sektion af testen skal færdiggøres inden for den strenge tidsgrænse på 2-5 minutter. Derfor er hurtighed ligeså vigtig som nøjagtighed. Selv spørgsmålene kan virke meget nemme ved første øjekast, bliver de gradvist sværere. GIA’en er en online test, der består af fem forskellige sektioner: ræsonnement, opfattelseshastighed, talhastighed og -nøjagtighed, rumlig visualisering og ordbetydning.

 • To fuldlængdes GIA-stils-øvelsestests
 • Otte øvelsestests i talforståelse
 • Syv øvelsestests i verbal forståelse
 • Fire tests i deduktiv ræsonnement
 • To tests i fejlkontrol
 • Thomas Kompetencetest
 • Indeholder det mest opdaterede øvelsesmateriale på engelsk

Køb nu, fra £39

Thomas Kompetencetest

Den online Thomas Kompetence-vurdering er en gruppe af forskellige tests og evalueringer. Det bliver brugt til at vurdere din viden på dit arbejdsområde og de specielle kompetencer relateret til det. Fra call centre og sekratærkompetencer til bogføring og IT, Thomas Kompetencetests dækker nærmest alle arbejdskompetencer, der findes. Thomas Kompetence-vurderingen inkluderer flere forskellige numeriske tests:

Talforståelsestest

Denne test er fem minutter lang og måler helt basale matematiske evner.

Numerisk test

Den numeriske test måler, hvor hurtigt du arbejder såvel som dine matematiske evner. Der er to versioner af denne test: en består af multiple-choice-spørgsmål, mens den anden kommer i et udfyldningsformat. Hver version er fem minutter lang.

Test i numerisk ræsonnement

Dette er den sværeste af Thomas numeriske tests. Hvert spørgsmål referer til numerisk data præsenteret i diagrammer og tabeller. Din opgave er at svare på spørgsmålene ud fra den givne information. Dette kræver korrekt fortolkning og analyse af dataet såvel som mere avanceret logisk tænkning. Denne test kommer i en 10 minutters version og en 60 minutters version.

 • En cut-e-numerisk testøvelse (scales eql)
 • 1 CEB SHL-stils regnetest
 • 11 yderligere tests med hundredvis af øvelsesspørgsmål
 • Forklaringer og løsningsråd
 • Fire studievejledninger: brøker, decimaler, ligninger, funktioner
 • Indeholder det mest opdaterede øvelsesmateriale på engelsk

Køb nu, fra £39

 • ALLE de populære numeriske øvelsestestformater i en pakke
 • SHL, Kenexa, Talent Q, Saville, cut-e, Pearson, Cubiks og flere
 • 30+ numeriske træningsøvelser – over 800 Q&A
 • Inklusiv: graf/tabel, ordproblemer & numeriske serier
 • 12 videovejledninger om numerisk ræsonnement
 • Ny – Vejledning omkring finansielle udtryk og træningsøvelser
 • Ekstra øvelser ud fra emmer (procenter, forhold, valutaer)
 • Indeholder det mest opdaterede øvelsesmateriale på engelsk

Køb nu, fra £39

Thomas Verbaltests

Thomas International Kompetence-vurdering inkluderer tre meget forskellige verbale tests:

Test i læsefærdighedskompetence

Denne korte test indeholder basale stave- og grammatikspørgsmål såvel som mere avancerede spørgsmål om verbal ræsonnement. Den er fem minutter lang.

Kontorarbejdetest

Dette er en mere simpel test, der fokuserer på mere basale læsefærdighedsevner. Din opgave er at vælge det ord, der ikke passer ind i en gruppe ord, der har noget til fælles. Spørgsmålene er i multiple-choice-format, og testen er fem minutter lang.

Synonymtest

I denne test skal du vælge den korrekte betydning af et ord ud af en række valgmuligheder. Spørgsmålene er i multiple-choice-format, og testen er fem minutter lang.

Siemens Gamesa Renewable Energy
 • 26 online verbale tests, over 450 spørgsmål
 • Målrettet mod operationel, forretningssupport og generelt personale
 • Verbal anvendelse – analogier, sætningsfærdiggørelse, synonym, antonym, find den, der stikker ud
 • Indeholder det mest opdaterede øvelsesmateriale på engelsk

Køb nu, fra £39

Thomas PPA-test

Den Personlige Profil-analyse (PPA) er en otte minutters personlighedsvurdering. Det giver arbejdsgivere indsigt i din motivation, kommunikationsstil og præstation under pres.

 • Professionel psykometrisk personlighedstest
 • Detaljerede rapporter – tilpasset til din stilling
 • Professionel analyse af 50 træk, som arbejdsgivere leder efter
 • Den samlede vejledning i Personlighedsspørgeskemaer
 • Indeholder det mest opdaterede øvelsesmateriale på engelsk

Køb nu, fra £39

Thomas Vuderingscentre

Foruden virksomhedens forskellige egnetheds- og personlighedstests står Thomas International for utallige vurderingsdage og -centre. Disse bliver brugt under ansættelsesprocesser såvel som ved intern uddannelse. Hver vurdering evaluerer forskellige aspekter ved dig som en medarbejder:

 

 • Thomas Teams og Thomas Diagnostik – Denne vurering evaluerer, hvor godt en bestemt gruppe mennesker arbejder sammen som hold.
 • Thomas PAC – Denne vurdering leverer en mere specifik, personlig evaluering af dine talenter, nøgleadfærd og evner som medarbejder. Dens mål er at identificere områder, der har brug for at blive styrket, personer med lederevner osv.
 • Thomas SaMb – Dette er en workshop om selvbevidsthed og modificerende adfærd. Den er tænkt til at styrke den måde, medarbejdere kommunikerer med hinanden og tilpasser sig til forskellige situationer almindelige i kontormiljøet.
 • Case-studie: To fulde øvelser
 • Interviews: En omfattende vejledning
 • Rollespil: En fuldlængdes træningsøvelse
 • Gruppeøvelse: 2 fuldlængdes træningsøvelser
 • I Indbakken: To fulde øvelser
 • Studievejledninger og råd
 • Indeholder det mest opdaterede øvelsesmateriale på engelsk

Køb nu, fra £39

Hvilke arbejdsgivere bruger Thomas International Tests?

Deloitte Metro Bank CBRE Premium Credit
Allergan Maersk Pepsico Merlin Entertainment
Siemens Cundall Dekra PwC
Glanbia Amazon Vestas Metro Service

Hvad er inkluderet

 • Simulerer funktionerne fra Thomas International Tests
 • Hundredvis af øvelsesspørgsmål, med svar og forklaringer
 • Få løsningsråd, videovejledninger, træningsøvelser og mere
 • Øjeblikkelig online adgang 24/7
 • Indeholder det mest opdaterede øvelsesmateriale på engelsk

Hvorfor skal jeg forberede mig på en Thomas International Test?

Konkurrencen om de fleste stillinger er hård, og forberedelse er nøglen, der sikrer din succes. Forbedr dig med JobTestPrep’s omfattende øvelsespakker for at komme foran konkurrenterne og få den stilling, du ønsker. Vores pakker indeholder fuldlængdes træningsøvelser, detaljerede svarforklaringer og pointtalsrapporter såvel som yderligere øvelsesmateriale til at hjælpe dig med at genopfriske dine basale talforståelses- og verbalfærdigheder.

Couldn't Find What You Were Looking For? We Are Here to Help!

 

Please answer some brief questions so we can direct you to the best preparation we have to offer.

Thomas International og andre varemærker tilhører deres respektive varemærkeindehavere. Ingen af varemærkerne har forbindelser til JobTestPrep eller denne hjemmeside. JobTestProp tilbyder forberedelse til psykometriske tests. Alle forberedelsesmaterialerne udbydes på engelsk.