Egnethedsprøver: Øvelsesprøver, spørgsmål og svar

Skal du snart tage en egnethedsprøve? JobTestPrep tilbyder den største samling af online øvelser og vejledninger til egnethedsprøver. Vores eksklusive PrepPacks™ har produkter som passer til forskellige arbejdsområder, testtyper og førende testudbydere. Få adgang med det samme og slå dine konkurrenter. En klar forståelse af de forskellige formater og stilarter i hver testtype kan betydeligt forbedre din evne til at forberede dig grundigt og bestå med glans.

Køb nu, fuld adgang £49

Numeriske Prøver

En af de mest almindelige typer af psykometriske prøver er numerisk, dvs. talbaseret. Matematik er uundværlig i hverdagen og i næsten alle professioner. Derfor er det så benyttet en del af psykometriske prøver. Der er to forskellige dele af numeriske prøver: regnefærdighedsprøver og prøver i numerisk ræsonnement.

Basal Regnefærdighedsprøve

Numeriske Færdigheder og Basale Aritmetiske Operationer – Denne basale prøve dækker over de fire operationer, basale udregninger samt brug af lommeregner.

Prøve i Numerisk Ræsonnement

Numerisk Ræsonnement – Denne prøve handler i sin basale struktur om at anvende fortolknings- og analyseevner til at drage konklusioner. Prøven bruges i stillinger som involverer numerisk data på et højere niveau.

 • Én cut-e regnefærdighedsprøve (skalaer eql) øvelse
 • One CEB SHL-style calculation test practice
 • Én øvelse til udregningsprøve i CEB SHL-stil
 • 11 andre prøver med hundredevis af prøvespørgsmål
 • Byder på de mest up-to-date øvelsesmaterialer på engelsk
 • Fire studievejledninger: brøker, decimaler, ligninger, operationer

Køb nu, fra £39

 • 30+ numeriske øvelsesprøver – over 800 spørgsmål og svar
 • Inklusive: graf/tabel, opgaver med ord & numeriske rækker
 • 12 videovejledninger i numerisk ræsonnement
 • Byder på de mest up-to-date øvelsesmaterialer på engelsk
 • Nyt – Vejledning i Finansielle Udtryk og ekstra øvelser opdelt efter emne (procent, forhold, valuta)

Køb nu, fra £39

Verbale Prøver

Verbale prøver er sprogbaserede vurderinger designet til at finde ud af, hvor godt en ansøger kan læse og analysere en tekst eller vise sin forståelse for verbale koncepter.

Prøve i Verbalt Ræsonnement

Prøver i verbalt ræsonnement består typisk af tekstanalyse og/eller lingvistisk baserede spørgsmål. Tekstanalysedelen indholder et tekststykke efterfulgt af 3-4 relaterede spørgsmål. Disse spørgsmål kræver basal læseforståelse eller evnen til at drage logiske konklusioner baseret på den information som er givet i teksten. Lingvistisk baserede spørgsmål indeholder analogier og odd-one-out spørgsmål som kræver hurtig analyse af ord og deres betydning.

Prøve i Engelsk Sprog

Prøver i engelsk sprog eller engelskfærdigheder bruges til at vurdere ansøgere til jobs som forudsætter et godt tag på engelsk i både skrift og tale. Disse vurderinger kan dække over generelle sprogfærdigheder, men de kan også have fokus på et bestemt felt som f.eks. tekniske eller medicinske stillinger, hvor et særligt ordforråd er nødvendigt.

 • 29 online prøver i verbalt ræsonnement, over 600 spørgsmål &svar
 • Rigtigt/forkert/ved ikke kritisk ræsonnement
 • Byder på de mest up-to-date øvelsesmaterialer på engelsk
 • Verbal analyse, multiple-choice kritisk ræsonnement

Køb nu, fra £39

 • 14 ordforrådsprøver
 • 10 prøver i stavning og grammatik
 • Byder på de mest up-to-date øvelsesmaterialer på engelsk
 • Otte prøver i sproglig forståelse

Køb nu, fra £39

Prøver i Abstrakt Ræsonnement

Abstrakt ræsonnement er en bred kategori som inkluderer prøver, der handler om at drage logiske konklusioner baseret på information, som er givet gennem former, mønstre og ord. De mest anvendte prøver i abstrakt ræsonnement, som er forklaret herunder, består af prøver i henholdsvis induktivt, deduktivt og diagrammatisk ræsonnement.

Induktivt Ræsonnement

Induktivt ræsonnement anvender specifik information til at drage generelle konklusioner. Prøver af denne type indeholder ofte en række af former eller prøvematricer. Din opgave er at afgøre hvilken svarmulighed skal være den næste i rækken, eller hvilken form der mangler for at fuldende rækken.

Diagrammatisk Ræsonnement

Diagrammatisk ræsonnement handler om at drage logiske konklusioner baseret på visuelle præsentationer. Denne type prøve anvender bogstaver, tal og former til at udtrykke information. Du skal afkode diagrammets regler for at svare på spørgsmålene.

Prøver i Deduktivt Ræsonnement

Disse prøver er designet til at vurdere din evne til at tænke logisk. Deduktionsspørgsmål undersøger ofte din evne til at anvende et regelsæt (‘teori’) på et specifikt eksempel. Prøver i deduktivt ræsonnement er opdelt i tre kategorier – verbale, numeriske og non-verbale. Disse kategorier kræver de samme færdigheder, men non-verbale prøver anvender former og mønstre til at udtrykke information, mens verbale prøver anvender ord og numeriske prøver anvender tal.

 • 34 online øvelsesprøver, over 670 spørgsmål
 • 25 prøver i induktivt ræsonnement
 • Ni prøver i abstrakt ræsonnement
 • Byder på de mest up-to-date øvelsesmaterialer på engelsk
 • Alle populære stilarter: former i en række, prøvematricer, odd-one-out, A/B sæt

Køb nu, fra £39

 • Ni prøver i diagrammatisk ræsonnement
 • Svar og trin-for-trin forklaringer for hvert spørgsmål
 • Byder på de mest up-to-date øvelsesmaterialer på engelsk

Køb nu, fra £39

 • 13 prøver, over 180 øvelsesspørgsmål
 • Syllogismer, sædearrangementer, antagelser med mere
 • Spørgsmålstyper kendt fra SHL, Kenexa, Revelian & Watson-Glaser prøver
 • Byder på de mest up-to-date øvelsesmaterialer på engelsk
 • En indledende studievejledning til deduktivt ræsonnement

Køb nu, fra £39

Tekniske Prøver

Tekniske prøver vurderer en ansøgers evner inden for en lang række af tekniske stillinger som f.eks. tekniker, kraftværksoperatør, ingeniør m.m. Denne kategori inkluderer rumlige færdigheder og mekanisk ræsonnement, fejlkontrol og koncentrationsprøver. Disse prøver forudsætter for det meste ikke forhåndsviden om tekniske koncepter. De giver nærmere en indikation af dine tekniske færdigheder.

Rumlige Færdigheder

Rumlige færdigheder, rumlig bevidsthed og rumlig orientering er forskellige navne for den samme type prøve, som vurderer din evne til at undersøge og navigere i to- og tredimensionelle rum. Spørgsmålene i disse prøver anvender billeder og diagrammer som skildrer spejlbilleder, kuber, perspektiver og todimensionel formorganisering.

Mekanisk/elektrisk Ræsonnement

Prøver i mekanisk og elektrisk ræsonnement evaluerer enten basal forståelse for fysikkoncepter baseret på GCSE/gymnasieviden eller forståelse/intuition inden for sådanne koncepter.

Fejlkontrol

Prøver i fejlkontrol findes ofte i jobrekrutteringsforløb, da de giver en indikation af din sans for detaljer og evner til at opdage fejl. Prøverne involverer som regel en række numeriske og alfanumeriske data. Din opgave er at opdage afvigelserne i selve data.

Konentrationsprøver

Koncentrationsprøver anvendes inden for mange forskellige stillinger, hvor et højt niveau af koncentration er nødvendigt for at udføre specifikke opgaver. Selvom disse prøver ser simple ud, kræver de stor hastighed og præcision hvilket gør det svært at fokusere på prøven. Desuden får du vist den samme eller lignende information igen og igen.

 • 12 prøver i rumlige færdigheder
 • 130+ spørgsmål og svar
 • Studievejledning
 • Byder på de mest up-to-date øvelsesmaterialer på engelsk
 • 3D kuber, rotationer, 2D former, tilføjelse af 2D former, perspektiver, spejlbilleder med mere.

Køb nu, fra £39

 • Ni øvelsesprøver i mekaniske og elektriske færdigheder
 • Byder på de mest up-to-date øvelsesmaterialer på engelsk
 • Gear, vægtstænger, taljer, elektriske kredsløb, tryk, hydraulik med mere
 • Over 350 øvelsesspørgsmål

Køb nu, fra £39

 • 13 prøver i fejlkontrol
 • Over 100 øvelsesspørgsmål
 • Byder på de mest up-to-date øvelsesmaterialer på engelsk

Køb nu, fra £39

 • Ubegrænset antal af prøver i SCAAT- & Group Bourdon-stil
 • Studievejledning
 • Byder på de mest up-to-date øvelsesmaterialer på engelsk

Køb nu, fra £39

Hvad er Inkluderet

 • Begynd at foreberede dig i dag. Få FULD adgang med vores abonnement og slå dine konkurrenter!
 • 250 øvelsespakker, 16 000+ spørgsmål
  Læreværktøjer, tips og resultatrapporter
 • De nyeste øvematerialer på engelsk
 • Adgang til en database med tusindsvis af interviewspørgsmål
 • Online adgang straks: øv dig med det samme
 • Byder på de mest up-to-date øvelsesmaterialer på engelsk
 • Følgende emner er dækket: psykometriske prøver, egnethedsprøver, kognitive prøver, personlighedsprøver, prøver i situationsfornemmelse med flere

Hvorfor bør jeg forberede mig til en egnethedsprøve?

Der er to hovedsagelige grunde til, at virksomheder bruger egnethedsprøver: den første er for at forbedre og reducere udgifter til HR og rekruttering. Den anden er for at øge kvaliteten af ansøgere på langt sigt og undgå udskiftning i personale. Beklageligvis har de nylige revolutioner inden for information og teknologi gjort rekrutteringsbranchen til en næsten håndgribelig videnskab. Virksomheder bruger sofistikerede og benhårde psykometriske prøveforløb for at optimere deres rekrutterings- og ansættelsesprocedurer. Ifølge vurderingskonsulenter kan disse prøver hjælpe virksomheder med at finde de evner de er på jagt efter i de mennesker, som egner sig bedst til jobbet. Derved kan de spare store pengebeløb og således øge rentabiliteten i det lange løb. Derfor er det afgørende, at du er sikker på, at du er forberedt til prøven. Du skal sikre dig, at du kan slippe igennem nåleøjet i det benhårde rekrutteringsforløb.

Couldn't Find What You Were Looking For? We Are Here to Help!

 

Please answer some brief questions so we can direct you to the best preparation we have to offer.

Alle egnethedsprøver og andre varemærker tilhører deres respektive varemærkeindehavere. Ingen af varemærkerne har forbindelser til JobTestPrep eller denne hjemmeside. JobTestProp tilbyder forberedelse til psykometriske tests. Alle forberedelsesmaterialerne udbydes på engelsk.