Ophavsret

Ophavsret

Alle materialer, der udgives på webstedet, er beskyttet af ophavsretlige love og må ikke gengives, genudgives, distribueres, videresendes, videresælges, vises, udsendes eller på anden måde udnyttes på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra JobTestPrep. Du må downloade frit tilgængeligt materiale samt materiale, du har betalt for (én kopi per side), fra denne hjemmeside for dit personlige og ikke-kommercielle brug, uden at ændre eller fjerne varemærker, ophavsret eller andre meddelelser fra sådanne materialer. Du skal betale et gebyr for at få adgang til vores forberedelseskurser.


Online Forberedelseskurser

Købere af online forberedelseskurser, kendt som PrepPacks™, har ikke lov til at dele, distribuere, sælge eller på anden måde overføre deres adgangskode til andre personer. Adgangskoden er udelukkende til købers brug. Bemærkelsesværdig eller usædvanlig brug af en enkelt adgangskode (herunder, men ikke begrænset til, væsentlig brug af en enkelt adgangskode på flere computere) kan resultere i suspension af denne adgangskode. Indholdet i online forberedelseskurser er beskyttet af ophavsretlige love og må ikke reproduceres, genudgives, distribueres, videresendes, videresælges, vises, udsendes eller på anden måde udnyttes på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra JobTestPrep.


Brugergenereret Indhold

JobTestPrep giver brugerne mulighed for at sende indhold til webstedet via sine feedbackprocedurer. JobTestPrep understøtter støtter, samtykker, opmuntrer eller accepterer ikke nødvendigvis indhold indsendt af brugere. Du må ikke sende eller overføre nogen form for ulovlige trusler, grove injurierende, ærekrænkende, uanstændige, vulgære, pornografiske, profane eller uanstændige oplysninger af nogen art, herunder uden begrænsning nogen form for transmission eller opmuntring til adfærd, der udgør en strafbar handling, giver anledning til civilretsligt ansvar eller på anden måde krænker lokal, statslig, national eller international lov eller som krænker andres ophavsret eller varemærke.

Du forstår, at alle oplysninger, data, tekst, software, musik, lyd, fotos, video, meddelelser eller andet materiale, du har indsendt eller sendt på et JobTestPrep-forum, enten offentliggjort eller privat overført, er du personligt eneansvarlig for. Det betyder at du, og ikke JobTestPrep, er helt og alene ansvarlig for alt indhold, du uploader, poster eller på anden måde sender via webstedet. JobTestPrep kan ikke og har ikke mulighed for at gennemse indhold indsendt af brugere og er ikke ansvarlig for sådant indhold. JobTestPrep skal dog have retten, men ikke forpligtelsen, til at slette, flytte eller redigere indhold, der overtræder denne aftale eller på anden måde vurderes som krænkende af JobTestPrep efter eget skøn og uden varsel.

Hvis du uploader, poster eller på anden måde overfører indhold til webstedet, anerkender du, at sådanne indlæg kan blive redigeret, fjernet, ændret, udgivet, transmitteret og fremvist af JobTestPrep i ethvert medium, som nu eksisterer eller herefter er opfundet, og til ethvert formål, herunder kommercielle anvendelser. Du frafalder alle moralske rettigheder, du måtte have, i forbindelse med at få materialet redigeret, fjernet, ændret, udgivet, transmitteret eller vist på en måde, som du ikke bryder dig om.

Du accepterer at fritage JobTestPrep og dets datterselskaber og affilierede og hver af deres respektive partnere, embedsmænd, direktører, medarbejdere og agenter og holde hver af dem skadesløse fra alle krav og forpligtelser (herunder advokatsalærer), der måtte opstå som følge af dine uploads, fra din uautoriserede brug af materiale hentet på webstedet, fra dit brud på disse Vilkår og Betingelser og fra alle sådan handlinger, der opstår via din brug af hjemmesiden.


Udvalgte Services

JobTestPrep er forpligtet til at forsyne besøgende til sin hjemmeside med så mange funktioner som muligt. De virksomheder, som JobTestPrep vælger som udvalgte serviceudbydere, tilbyder produkter og tjenester, som besøgende kan finde nyttige. JobTestPrep kan i visse tilfælde have en forretningsforbindelse med visse tredjeparter, som vi vælger som en udvalgt serviceudbyder. JobTestPrep er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller pålideligheden af de givne råd eller oplysninger eller af en erklæring fra de virksomheder, der leverer udvalgte servicer eller for indholdet, services, produkterne eller reklamerne på eller tilgængelige fra deres websteder eller for tilgængeligheden og driften af deres websteder.


Jurisdiktion

Du accepterer, at ethvert krav, handling eller procedure, der opstår som følge af disse Vilkår og Betingelser eller din brug af hjemmesiden, skal være underlagt og fortolket i overensstemmelse med lovgivningen i den stat, der er gældende for aftalerne, der skal udføres fuldt ud deri. Enhver handling eller påstået handling, der er baseret på overtrædelse af denne aftale, skal indbringes for en national domstol. Derudover accepterer du at underkaste sig sådanne domstoles personlige jurisdiktion.

Kom Forberedt. Tilmeld dig JobTestPrep i dag.