CEB SHL Test: Forberedelse og gratis træningsspørgsmål - JobTestPrep - JobTestPrep

 CEB Talent Assesment er det nye navn for det velkendte talentmålende firma SHL. Siden erhvervelsen i 2012 er arbejdsgivere og personalekonsulenter løbende begyndt at kalde sine tests for ‘CEB SHL Talentmålingstests’.Trods navneskiftet har SHL-tests ikke ændret sig. CEB’s SHL producerer snesevis af forskellige tests. De specifikke tests du kan være nødt til at tage kommer helt an på dit jobniveau eller det job du søger.

Tips når du tager CEB’s SHL tests

  • CEB’s SHL tilbyder snesevis af forskellige tests, som i høj grad varierer i type og sværhed, alt efter hvilken branche og hvilket jobniveau der er tale om.
  • Størstedelen af CEB’s SHL’s tests er digitaliserede, leveret enten online eller på rekruttørens kontor. Alligvel kan du dog møde papirbaserede versioner af nogle af testene.
  • CEB’s SHL benytter en unik bedømmelsesmetode i nogle af sine tests, kaldet verifikationsmetoden. Med denne metode tager kandidater først en ikke-superviseret test online, og senere en superviseret, kortere version af testen for at bekræfte pålideligheden af deres resulater.
  • De fleste tests leveret af CEB’s SHL har strikse tidsbegrænsninger. Det skal dog noteres at det ikke nødvendigvis forventes at alle spørgsmålene besvares inden for tidsrammen.
  • Resultaterne for CEB’s SHL tests er relative. Det betyder at dit resultat er baseret på sammenligninger med resultater fra mennesker med lignende uddannelsesbaggrund.

Hvem bruger SHL Numeriske Ræsonnementstests?

Amazon Morgan Stanley UBS PwC
McKinsey J.P. Morgan Citibank Lidl
KPMG Ernst & Young L’Oréal Barclays Bank
Credit Suisse HSBC IMI Norgren IQVIA
Herbert Smith Freehills Freshfields Clifford Chance British Airways
McKinsey PwC KPMG Capital One
Mott MacDonald Tesco Ericson Sidley Austin
Macquarie Bank Ernst & Young Westpack  

 

Succes i testen behøver ikke at være umulig!Vores omfattende PrepPack ™ øger dine chancer med 73%!

 

 

CEB’s SHL Numerical Reasoning Tests

SHL test numerisk

JobTestPrep hjælper jobsøgende med at blive ansat. Med visheden om at mange virksomheder beder ansøgere om at tage CEB SHL numeriske prøver, har vi designet øvemateriale, som ligger tæt op ad de originale CEB SHL-prøver.

Prøverne i vores PrepPack™ med alt inklusive er af forskellige sværhedsgrader, som strækker sig fra grundlæggende til driftsmæssige, administrative og prøver på avanceret niveau, der som regel tages af kandidater som kæmper om stillinger som ledere og chefer.

Vores prøver i regning, numerisk ræsonnering samt numeriske serier vil skærpe dine matematiske tænkeevner og hjælpe dig med at udføre de mest komplicerede udregninger hurtigere og uden fejl.

Vores trinvise studievejledninger giver dig mulighed for at følge din fremgang og vælge de prøver du har brug for. Øv dig ved at bruge JobTestPreps ressourcer og begynd at udnytte dit latente potentiale ved din foretrukne virksomhed.

CEB SHL Verbal Reasoning Tests

SHL verbal exempel

JobTestPrep har samlet forskellige testsimuleringer, som er nøje modelleret efter de originale CEB SHL verbale prøver i én eksklusiv PrepPack™. Vores prøver strækker sig fra prøver på grundniveau til driftsmæssige, administrative og prøver på avanceret niveau, der som regel tilbydes til ansøgere som kæmper om stillinger som ledere og chefer. De måler din generelle viden om grammatik samt dine evner til at analysere komplicerede tekster med samme præcision.

Uanset hvilket niveau du skal tage en CEB SHL verbal prøve på inkluderer vores PrepPack™ materialer, som fremmer dine sprogkundskaber og forbedrer din forståelse af grammatikregler sammen med ordenes betydninger og konnotationer. Detaljerede studievejledninger og svarnøgler som er tilføjet til vores prøver, hjælper dig med at evaluere din fremgang og identificere områder, hvor du burde gøre en større indsats for at lykkes med din præ-ansættelseseksamen.

 

CEB SHL’s Logical/Inductive Reasoning Test

SHL logisk exempel

Uanset om du lige er blevet færdiguddannet og er i gang med at opbygge din karriere, eller om du er en erfaren medarbejder, der er på jagt efter den ønskede forfremmelse, så er der en god chance for at du vil blive bedt om at tage en af SHL’s induktive ræsonneringsprøver. I størstedelen af tilfældene vil det være en prøve for at verificere induktiv ræsonnering.

I denne prøve bliver du præsenteret for en række figurer, der består af linjer, former, pile osv. Du skal identificere det underliggende mønster i den sekvens og vælge den figur, der bliver den næste rækken ud fra de tilgængelige muligheder.

Denne type spørgsmål er meget almindelige i CEB’s SHL induktive prøver, og der findes også forskellige typer spørgsmål. For eksempel kan du blive præsenteret for en matrix af former der mangler et stykke og blive bedt om at identificere det manglende stykke ud fra de tilgængelige muligheder.

CEB SHL’s OPQ32 Personality Test

SHL person exempel

Den arbejdsrelaterede personlighedsundersøgelse OPQ32, er en personlighedstest der administreres af CEB’s SHL. Testen består af maksimalt 104 spørgsmål, som måler 32 specifikke personkarakteristikker. Den er meget kompleks og bliver administreret på en computer. Kandidaten får præsenteret en blok med fire udsagn og skal derefter vælge det udsagn, som passer mest på ham og det udsagn der passer mindst på ham.

 

CEB SHL’s Critical Reasoning Test and Supervisor Tests

SHL krisisk exempel

Pakken med prøven i kritisk ræsonnering (CRT) består en række verificeringsprøver. Disse prøver vil blive administreret online og derefter verificeret med en kortere version af prøven ved vurderingscenteret.

Kandidater som kan drage nytte af denne pakke er dem, der søger jobs som juniorledere og chefer.
Chefer og juniorledere administrerer som regel timearbejdere og ansvarlige for at planlægge vagtplaner, undervisning og uddelegere specifikke opgaver til medarbejdere, træffe daglige beslutninger osv.

Potentielle jobtitler – teamleder, daglig leder, callcenter-leder, kundeservicechef.

Industrier som SHL bruger CRT-pakken til – byggeri, mineindustrien, olie, metalarbejde, fødevareproduktion, den offentlige sektor, sundhedsvæsenet og mere.

CEB SHL’s Personnel Test Battery (PTB)

SHL person exempel

En af de mest omfattende prøver der administreres af SHL, er personlighedstestpakken, SHL PTB. Dette er den foretrukne prøve for arbejdsgivere der ønsker at ansætte folk som kommer til at arbejde med sekretær- og administrationsarbejde. Dette inkluderer sekretær og tekstbehandlingsjobs samt lagerarbejde.

CEB SHL-Style Information Technology Test Series (ITTS)

SHL IT-test exempel

Serien med informationsteknologiprøver, eller ITTS, er en CEB SHL-løsning som tilbydes til arbejdsgivere der gerne vil sortere i kandidater til IT-stillinger. Få en detaljeret beskrivelse af de nødvendige færdigheder og testindhold ved en ITTS-prøve.

Disse prøver er et sæt med syv forskellige vurderinger som kan bruges uafhængigt af hinanden eller som en del af en vidtrækkende vurdering. Disse prøver bruges til næsten enhver stilling i IT-verdenen, inklusive tekniske supportere, webudviklere, webmastere, programmører og netværksteknikere

 

CEB’s SHL & Management and Graduate Item Bank

SHL ledelse test exempel

Hvis du søger et studiejob/ledelsesjob, støder du sandsynligvis på en række populære CEB SHL-prøver. CEB’s SHL ledelses og studieemnebank (MGIB) bruges af arbejdsgivere til udvælgelse på ledelses-, professions- eller studieniveau.

De der søger om en stilling på dette niveau bør forvente at støde på en verificeringsprøve samt prøver for ledelse og studieemnebank (MGIB). En verificeringsprøve er en uovervåget prøve der sendes via e-mail, efterfulgt af korte, overvågede verifikationsprøver ved vurderingscenteret eller virksomhedskontorerne. MGIB-prøver er som regel overvågede prøver, så du vil kunne tage dem ved et vurderings- eller testcenter, hvor de enten vil være tilgængelige online eller på papir.

CEB’s SHL MGIB indeholder to prøvekategorier: numerisk kritisk ræsonnering og verbal kritisk ræsonnering. Hver kategori indeholder seks prøveversioner med forskellige længder og tidsrammer.

Free SHL Numerical Reasoning Sample Question

Free test exempel

Correct Answer: (4)

Answer Explanation

We first add the number of miles each of the surveyors traveled in the first three months.

Surveyor 1 = 2,675 + 3,256 + 1,890 = 7,821

Surveyor 2 = 2,986 + 2,742 + 2,250 = 7,978

We then subtract the number of miles Surveyor 1 traveled from the number of miles Surveyor 2 traveled:

7,978-7,821 = 157 miles ≈ 160 miles.

The answer is 160.

Free SHL Verbal Reasoning Sample Question

SHL Induktiv exempel

Correct Answer: (2)

Answer Explanation

The text mentions that “warning”, “fine” and “suspended prison sentence” are the most prevalent methods of punishing in cases of drug possession, adding that “community work orders” are also occasionally used. This makes for four methods of punishment.

However, note that there are other types of drug offences mentioned in the text, such as supply offences, which are punishable by prison sentence (which is different than suspended prison sentence).

So, we have at least five methods of punishment pertaining to at least two types of drug offences. Thus, the statement is FALSE.

 

Free SHL Inductive/Logical Reasoning Sample Question

SHL Logik exempel

Correct Answer: (3)

Answer Explanation

In this question there is an S shape in every frame. The colour of the S shape and its background change alternately so when the S is white (frame 1), the next frame (2) the S will be black. The pattern for the different frames is therefore 1, 3, and 5 for the white S’s and 2, 4, and 6 for the black S’s. The entire frame in each sequence i.e. 1,3,5 rotates 90 degrees clockwise.

Therefore, the answer is 3

Free SHL Deductive Reasoning Sample Question

SHL deduktiv test exempel

Correct Answer: (B)

Answer Explanation

The correct answer is B.

Since we are told that Stella works morning shifts, and that Jane never works morning shifts, the statement in answer choice B must be true.

Let’s go over the rest of the answer choices:

Answer choice A – we know that morning shifts last 7 hours, that Jane is a saleswoman and that she does not work morning shifts. However, we cannot deduce that this applies for every other salesperson as well. The fact that Jane does not work morning shifts does not mean salespersons do not work morning shifts as a rule.

Answer choice C – since we are told that Jane never works morning shifts, this statement must be false.

Answer choice D – all we know about Stella is that she works both morning and afternoon shifts, and that she called in sick today. There is no information regarding the nature of her work, therefore we cannot say whether she is a saleswoman or not.

Answer choice E – the fact that Stella called in sick does not necessarily mean she was telling the truth, therefore we cannot tell whether or not she is really sick. Plus, even if she were sick, this still would not necessarily mean she was running a fever.

Hvorfor skal jeg forberede mig på en CEB SHL Test?

JobTestPreps forberedelsespakker er skræddersyede til indgangspositioner, kandidater, ledere, seniorledere, bestyrere og direktører. De inkluderer opdateret øvelsesmateriale, som minder om CEB SHL’s egnethedstests. Uanset hvilken position du søger, vil JobTestPrep tilbyde en forberedelsesoplevelse med alt inklusive. Vi tilbyder studieguides, videotutorials, tips, spørgsmål og detaljerede forklaringer, som kan guide din succes. Vær sikker på at du yder bedre end konkurrenterne og gør alt hvad der står i din magt for at få jobbet du vil have.

Forøg dine chancer med 73%

Køb vores fulde PrePack, inklusive tidsbestemte test, tip og omfattende svarforklaringer.

 


Testvirksomhederne og andre brands, der er nævnt på denne side, ejes af de respektive varemærkeindehavere. Ingen af varemærkeindehaverne er tilknyttet JobTestPrep eller dette websted. JobTestPrep tilbyder træningsmaterialer til egnethedsprøver. Alle forberedelsesmaterialer leveres på engelsk.

None of the trademark holders are affiliated with JobTestPrep or this website.