Vilkår og betingelser

Velkommen til www.jobtestprep.dk den officielle hjemmeside for JobTestPrep. Som anvendt i disse vilkår og betingelser henviser udtrykket "website" til hjemmesiden på www.jobtestprep.dk samt online-tjenester, der omfatter, men ikke er begrænset til, vores nyhedsbreve, arkiver, premium online indhold og online diskussionsfora. JobTestPrep har ingen kontrol over og er ikke ansvarlig for tredjepartswebsteder, som hjemmesiden linker til.

Du accepterer, at din brug af hjemmesiden er underlagt følgende vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser kan ændres til enhver tid; Datoen for de seneste ændringer eller revisioner vises på denne side. Din fortsatte tilgang til hjemmesiden vil bekræfte din accept af ændringer eller revisioner af aftalen. Hvis du ikke accepterer vilkårene og betingelserne, gør venligst ikke brug af denne hjemmeside.

Materialerne på denne hjemmeside leveres af JobTestPrep som en betalt eller gratis service til dig for din ikke-kommercielle, personlige brug på et "As-Is/As-Available" grundlag. De må udelukkende bruges af dig til information. Du anerkender, at du bruger hjemmesiden på egen risiko. JobTestPrep påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser i disse materialer. JobTestPrep forpligter sig ikke til at opdatere oplysningerne heri. JobTestPrep giver ingen, og frasiger sig udtrykkeligt enhver eller alle repræsentationer eller garantier vedrørende JobTestPreps hjemmeside, klart formuleret eller underforstået. Dette inkluderer, uden begrænsning, nøjagtigheden, fuldstændigheden eller pålideligheden af tekst, grafik, links, produkter og servicer samt andre ting, der er tilgængelige fra eller via hjemmesiden. Desuden garanterer JobTestPrep ikke, at hjemmesiden vil være uden afbrydelser, fejlfri eller fri for virus eller andre skadelige komponenter. Intet råd eller ingen oplysninger givet af JobTestPrep eller nogen anden part på hjemmesiden skal afstedkomme nogen form for garanti eller ansvar.

JobTestPrep garanterer ikke eller fremsætter ikke nogen bemærkninger vedrørende brugen eller resultaterne af brugen af materialet på hjemmesiden med hensyn til deres rigtighed, nøjagtighed, aktualitet, pålidelighed mv. Under ingen omstændigheder skal JobTestPrep eller dets datterselskaber, affilierede og deres respektive partnere, embedsmænd, direktører, medarbejdere eller agenter holdes ansvarlige for eventuelle skader, uanset om de er direkte, tilfældige, indirekte, specielle eller følgeskader. Dette inkluderer, uden begrænsning, tabte indtægter eller tabt fortjeneste som følge af eller i forbindelse med din brug, afhængighed af eller udførelse af informationen på hjemmesiden.
JobTestPrep planlægger periodisk nedetid til vedligeholdelse og andre formål. Uplanlagte udfald kan også forekomme. JobTestPrep påtaget sig intet ansvar for den resulterende utilgængelighed af hjemmesiden eller for tab af data eller transaktioner forårsaget af planlagte eller uplanlagte udfald, samt for eventuelle udfald af hosting udbydere eller internettets infrastruktur og netværk uden for hjemmesiden.

Bemærk venligst, at brug af en forbrugerkonto til forretningsformål er forbudt. For virksomhedskonti, kontakt venligst vores kundeservice.

Ansvarsfraskrivelse

Feedback og træning leveret af JobTestPrep indeholder information, som kan bruges til at forberede dig på tests i forbindelse med potentiel ansættelse. Din rapport blev genereret ud fra resultaterne af et spørgeskema besvaret af dig og afspejler i væsentlig grad dine svar. Der skal tages behørigt hensyn til den subjektive karakter af spørgeskemabaserede vurderinger i fortolkningen af disse data. Denne rapport er genereret elektronisk. JobTestPrep kan ikke acceptere noget ansvar for konsekvenserne af brugen af denne rapport, og dette omfatter ansvar af enhver art for dens indhold. JobTestPrep accepterer intet ansvar af nogen art for eventuel senere brug, offentliggørelse, opbevaring og sikkerhed for denne rapport eller de oplysninger, der er indeholdt i den, når rapporten er blevet leveret.

JobTestPreps 24-Timers pengene-tilbage-garanti

Hos JobTestPrep værdsætter vi vores kunder, og din tilfredshed er vores #1 prioritet. Vi har fuld tillid til, at vores velafprøvede forberedelsesmaterialer og PrepPacks™ vil vise sig vellykkede i din testforberedelsesindsats. Hvis du ikke er fuldstændig tilfreds med dit køb, er vi klar til at hjælpe.

Hvis du ikke er tilfreds med vores produkter og sender en tilbagebetalingsanmodning indenfor 24 timer efter dit køb, så garanterer vi en fuldstændig, ubetinget refundering af dit køb.

Efter der er gået 24 timer, kontakt os venligst med detaljerne i din anmodning om refundering. JobTestPrep evaluerer hver enkelt anmodning om refundering fra sag til sag og svarer dig indenfor 24 timer.

Om Os

Firmanavn og registreringsnummer:

JobTestPrep
99 Wall Street #856
New York, NY 10005
USA


Kontakt info: c.serv@jobtestprep.com