People Test Logic - Forberedelse og øvespørgsmål - JobTestPrep

Hvad er People Test Logic (PTL) testen?

People Test Logic er en form for udvidet intelligenstest, som tester din intelligens inden for 9 forskellige områder.

People Test Logic testen er udviklet af den danske testudbyder kaldet "People Test Systems" og er en test som både tester din IQ og dine evner inden for tids- og opgavehåndtering.

Med sin opbygning giver testen et unikt indblik i lederes og medarbejderes styrker og intelligens.

Testen undersøger derfor dine evner som mulig jobkandidiat inden for disse 9 forskellige punkter:

 • Beslutningshastighed
 • Korrekt ræsonnering
 • Logisk opfattelse
 • Logisk tænkning
 • Kompleks differentiering
 • Matematisk færdighed
 • Sproglig færdighed
 • Indlæringsevne
 • Intelligenskvotient (IQ)

Det består People Test Logic testen af:

En People Test Logic test består af 80 spørgsmål, som tester dig inden for de 9 forskellige punkter med en samlet tidsbegrænsning på 30 minutter.

ur Tidsbegrænsning: Der er altså en tidsbegrænsning på 30 minutter, som gennemsnitligt giver en tid på 30 sekunder til hvert spørgsmål!

 

Spørgsmålstyperne i People Test Logic testen er inddelt i 3 typer af spørgsmål:

Logisk ræsonnering

Numerisk ræsonnering

 Verbal ræsonnering

I hver af de 3 temaer vil du finde flere forskellige typer af opgaver, som du skal igennem. Rækkefølgen som spørgsmålene kommer i er dog tilfældig, og du kan skifte mellem spørgsmålene via menuen i bunden af testen.

 

 En udvidet intelligenstest

De temaer, som People Test Logic testen dækker over, er med til at måle din intelligens på de ovennævnte 9 forskellige områder. Dette vil give arbejdsgiveren et udvidet indblik i din intelligens og logiske evner.

Det vil give arbejdsgiveren et indblik i, hvor du adskiller dig fra andre ansøgere og et bredere billede af din intelligens samt dine evner inden for strategi og problemløsning.


 Logisk ræsonnering

 

Spørgsmålene inden for denne kategori tester din logiske tankegang og består af abstrakte, diagrammatiske og induktive spørgsmål.

I denne del skal du lægge mærke til detaljer, evaluere information og foretage vurderinger samt træffe beslutninger. 

Lad os se på de forskellige opgaver, du kan få i denne kategori:

 • Abstrakte spørgsmål
  Hvilken er den næste figur i rækken?

Vælg det rigtige svar blandt valgmulighederne:

Rigtigt!
Forkert svar

Svaret er: 
Ved hver tilføjet figur vises endnu en del af femkanten, som er delt ind i fire dele. Eftersom den sidste figur i i rækken er 3/4 af femkanten, er det hele femkanten, som er den næste figur.

 • Diagrammatiske spørgsmål
mønster figur

Hvilken valgmulighed fuldfører diagrammet?

mulighed figur 1
mønster figur 2
mønster figur 3
mønster figur 5
Rigtigt!
Forkert svar

Det korrekte svar er figur 3.

Da dette spørgsmål består af flere dele, er det en god idé at fokusere på hver del enkeltvist. Bemærk at den hvide ramme roterer med uret omkring gitteret på tværs af rækkerne. Derfor vil svarmuligheden i nederste række indeholde en hvid ramme i det øverste, højre hjørne af gitteret. Vi kan derfor udelukke svarmulighed 2 og 5.

Den sorte "L" form roterer mod uret omkring gitteret på tværs af rækkerne. Derfor vil den sorte "L" form i nederste række være placeret i nederste venstre side af gitteret. Vi kan derfor udelukke svarmulighed 4, da dens "L" form er placeret på den forkerte plads.

Derudover roterer den sorte "L" form vertikalt fra ramme til ramme på tværs af rækkerne. Derfor kan vi udelukke svarmulighed 1, og vi har derfor kun svarmulighed 3 tilbage som det korrekte svar.

 

 • Induktive spørgsmål

Antagelser

Alle politikere i Sverige skal have en bachelor i filosofi.

For at få en bachelor i filosofi er der ikke noget krav om retoriske evner.

80% af filosofi studerende har retoriske evner.

Konklusion

80 procent af de svenske politikere har retoriske evner.

Rigtigt
Forkert
Kan ikke konkluderes
Rigtigt!
Forkert svar

Det rigtige svar er: Kan ikke konkluderes.

Baseret på den ovenstående information kan man ikke vide, om konklusionen er rigtig eller forkert. Vi ved ikke, om informationen om de retoriske evner blandt filosofi studerende udelukkende omhandler dem, som fortsætter til politik og ikke til andre grupper, som også læser på uddannelsen.


 Numerisk ræsonnering

Denne del har til formål at undersøge din evne til hurtigt og præcist at håndtere tal.

Selvom beregningerne i disse spørgsmål kun kræver generelle matematiske evner, er du i den forbindelse nødt til at aflæse og fortolke de oplyste informationer i form af skemaer, tabeller, talrækker, tekster og grafer.

Hertil kan tidsbegrænsningen også være en udfordring, da den tvinger dig til at tænke hurtigt.

I denne del må man ikke bruge lommeregner!

 • Her finder du et numerisk eksempel:

Disse opgaver kaldes for ordassociation eller analogi. Du vil blive tildelt et ord og skal enten vælge den valgmulighed, som betyder det samme eller det modsatte. 

Hvilket af resultaterne har den laveste værdi?

7.18 ÷ 4.56
(14/10) ÷ 1.2
(9/5) ÷ (7/6)
6.54 ÷ 4.91
(11/9) ÷ 0.71
Rigtigt!
Forkert svar
Det rigtige svar er (14/10) ÷ 1.2 = 1.16

Forklaring:

7.18 ÷ 4.56 = 1.57

(14/10) ÷ 1.2 = 1.16 (mindste værdi af alle resultater)

9/5) ÷ (7/6) = 1.54)

6.54 ÷ 4.91 = 1.33

(11/9) ÷ 0.71 = 1.72


Verbal ræsonnering

Testdelen i verbal ræssonering giver arbejdsgiveren et indblik i din evne til at tænke og løse problemer. Hertil også din evne til at fortolke, forstå og at analysere oplysninger fra tekst.

Det giver et billede af din sprogforståelse og din sproglige intelligens.

Her er et eksempel på en opgave, du kan få:

Hvilket ord adskiller sig fra de andre i følgende ordrække?

Printer
Tastatur
Skærm
Kuglepen
USB
Rigtigt!
Forkert svar

Det rigtige svar er Kuglepen.  

Alle ordene, undtagen kuglepen, er elektroniske dele til en computer.fluebenHvordan kan vores People Test Logic PrepPack™ forberede dig på din rekrutteringstest?

 • Ved hjælp af øvelsestests i hvert tema, inklusiv fuldkommen People Test Logic simuleringstests, vil du kunne forberede dig på de forskellige opgaver, som du vil støde på. Øv dig på opgaver som ligner dem, du vil få i den rigtige test.
 • Resultatsrapporter som viser dine rigtige og forkerte svar, og et facit som forklarer svarene for hver opgave, lader dig sammenligne dine resultater og se din egen fremgang.
 • Vi tilbyder også flere guides og videoer indenfor numerisk ræsonnering til dem, som har brug for en genopfriskning i matematik! 

 Hvad bruges People Test Logic testen til?

People Test Logic testen anvendes generelt set af virksomheder, som både ønsker en bred indsigt i deres medarbejders eller potentielle medarbejders evner og færdigheder, men også til at få en indsigt i, hvordan man bedst muligt kan optimere arbejdsmetoderne til den enkelte medarbejder.

People Test Logic testen anvendes ofte til direktører, ledere og medarbejdere på funktionærniveau.

 


flueben Sådan hjælper vores PrepPack™ dig:

 • Vores guide forklarer trin-for-trin, hvordan vurderingen fungerer og om den teori, som ligger bag.
 • Se eksempler og læs tips om hvordan du skal svare på bedste vis
 • Benyt dig af vores øvelsestests for at forstå hvilken strategi du bør benytte dig af

 Denne PrepPack™ indeholder komplette og tidsbegrænsede øvelsestests.

Disse lader dig få en følelse af, hvordan den reelle prøve vil være og reducerer dermed også angst. Øv dig på de forskellige spørgsmålstyper, forbedr dine færdigheder og bliv mere selvsikker med hjælp fra JobTestPreps.


Hvem bruger People Test Logic testen?

People Test Logic testen anvendes af en lang række virksomheder. Nedenfor er en oversigt over de mest udbredte jobstillinger, hvor man ofte gør brug af People Test Logic testen i ansøgningsprocessen:

Stillinger

Direktører
Ledere
Medarbejdere på funktionærniveau

Forbered dig på People Test Logic testen

Denne test er skabt for at afgøre, om du har potentiale til at blive en ressource for den virksomhed, du søger job hos.

Virksomheden ønsker at forsikre sig om, at du har de færdigheder, som er nødvendige til det job, du søger. 

Der er to hovedudfordringer i denne test. Først og fremmest bliver din intelligens testet på flere forskellige områder, hvor spørgsmålene kommer i tilfældig rækkefølge.

For det andet indeholder testen mange spørgsmål, som skal besvares på meget kort tid, hvilket gør tidspresset meget stort - du skal derfor være hurtig til at træffe den rigtige beslutning.

JobTestPrep har skabt en omfattende forberedelsespakke for at hjælpe dig med at forberede dig på alle aspekterne af People Logic testen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testleverandørerne og andre varemærker, som er nævnt på denne side, ejes af deres respektive varemærkeejere. Ingen af varemærkeejerne er tilknyttet JobTestPrep eller denne hjemmeside. JobTestPrep tilbyder forberedelsesmateriale til arbejdspsykologiske tests. Alt forberedelsesmaterialet leveres på engelsk.