PI LI test - Forberedelse og gratis øvespørgsmål - JobTestPrep

Hvad er Predictive Index (PI) Cognitive Assessment?

PI LI Cognitive Assessment er en kompetencetest, som består af 50 spørgsmål, der skal besvares i løbet af 12 minutter. Der er tre forskellige spørgsmålstyper i denne test, og de er fordelt jævnt udover testen. Disse spørgsmål er en blanding af tre forskellige temaer.

Det består en PI LI test af:

 1. Numerisk ræsonnering

2. Verbal/logisk ræsonnering

3. Abstrakt ræsonnering

I hver af de 3 temaer vil du finde flere forskellige typer af opgaver, som du skal igennem.

 

Kognitive præstationstests

De temaer, som dækkes af PI LI-testen, måler dine kognitive evner på en række forskellige læringsniveauer. Her vil arbeidsgiveren se på, hvordan du løser problemer, din evne til at tilpasse dig til forskellige situationer, hvordan du forstår og handler ud fra specikke instrukser, samt hvor hurtigt du lærer noget nyt. 


 1. Numerisk ræsonnering

Denne del indeholder flere typer spørgsmål, hvor du skal lave forskellige udregninger for at finde frem til det rigtige svar. 

Lad os se på de forskellige opgaver, du vil få:

 • Problemløsning

Sådan en opgave vil bestå af en problemstilling, og du skal finde frem til det rigtige svar.

Se et eksempel fra vores PrepPack™:

A shop owner bought some shovels for $5,500. The shovels were sold for $7,300, with a profit of $50 per shovel. How many shovels were involved?

Vælg det rigtige svar blandt valgmulighederne:

18
36
55
73
90
None of these.
Rigtigt!
Forkert svar
Rigtigt!

In order to calculate the total amount of shovels we first need to calculate the shop owner's profit in total (the purchase price-the sales price) and after that divide it by the profit per shovel ($50):

$7,300-$5,500=$1,800

$1,800/$50= 36

36 shovels were involved in total.

 • Talrækker

Spørgsmålene i denne del af testen evaluerer din evne til at komme frem til det næste tal i rækken.

Kan du se mønsteret i en række tal, og forstår du logikken i eksemplet?

8 | 3 | 9 | 10 | 17 | ? 

Hvilken valgmulighed fuldfører talrækken?

11
15
19
25
Rigtigt!
Forkert svar
Rigtigt!

Det rigtige svar er 25.


8,       3,          9,              10,             17,               25
                  (8+3)-2       (3+9)-2      (9+10)-2      (10+17)-2

Denne talrække er en variation af den berømte "Fibonacci sequence": hvert tal er summen af de to forrige tal minus 2.Talrække

 advarselstegnDu må gerne bruge lommeregner i den rigtige test.


  2. Verbal/logisk ræsonnering

Denne del fokuserer på verbale opgaver, som skal vurdere din evne til at fortolke ny information. Her finder vi også to forskellige opgaver:

 • Analogi

Disse opgaver kaldes for ordassociation eller analogi. Du vil blive tildelt et ord og skal enten vælge den valgmulighed, som betyder det samme eller det modsatte. 

Moderate is the opposite of...

extreme
distant
dirty
contemporary
Rigtigt!
Forkert svar
Rigtigt!

The correct answer is extreme.

Moderate means 'not excessive,' so the antonym is extreme. Distant, dirty, and contemporary are not related.

Therefore, the correct answer is extreme.

 • Verbal ræsonnering

I denne type opgave får du oplyst en række påstande, som følger en bestemt logik. Derefter skal du afgøre om konklusionen følger samme logik. Her skal du kun svare ud fra den information, som du får oplyst. 

Assumptions:
Roger's favorite sport is basketball.
Steve's favorite sport is not basketball.

Conclusion:
Roger and Steve have the same favorite sport.
If the assumptions are true, is the conclusion:
Incorrect
Correct
Cannot be determined based on the information
Rigtigt!
Forkert svar
Rigtigt!

The correct answer is Incorrect.

According to the first assumption, Roger's favourite sport is basketball. According to the second assumption, Steve's favourite sport is not basketball. Thus, Roger's favourite sport cannot be the same as Steve's favourite sport.

Therefore, the correct answer is Incorrect.

 


3. Abstrakt ræsonnering

Her vil du blive testet i, hvordan du løser abstrakte opgaver i form af forskellige symboler og figurer. Du vil skulle finde forholdet mellem de forskellige figurer og derefter afgøre hvilken svarmulighed, som passer ind i rækken. 

Nogle opgaver kræver også, at du skal finde den figur, som ikke passer ind i rækken. 

Her er et eksempel på en opgave, som du kan få:

Figurer forklaring

Kilde: Jobtestprep.dk Eksemplet er taget fra Predictive Index PrepPack™.

The two top figures share a common feature. One of the four bottom figures does NOT possess this feature. Which of the four options does NOT share the common feature?

 

figur 1
figur 2
figur 3
figur 4
Rigtigt!
Forkert svar
Rigtigt! Figur nummer 2 er svaret.

All figurerne, bortset fra trapezen, har to par af parallelle sider.

 


fluebenHvordan kan vores Predictive Index PrepPack™ forberede dig på din rekrutteringstest?

 • Ved hjælp af øvelsestests i hvert tema, inklusiv fuldkommen PI LI Cognitive simuleringstests, vil du kunne forberede dig på de forskellige opgaver, som du vil støde på. Øv dig på opgaver som ligner dem, du vil få i den rigtige test.
 • Resultatsrapporter som viser dine rigtige og forkerte svar, og et facit som forklarer svarene for hver opgave, lader dig sammenligne dine resultater og se din egen fremgang.
 • Vi tilbyder også flere guides og videoer indenfor numerisk ræsonnering til dem, som har brug for en genopfriskning i matematik! 

PI Behavioral Assessment - Personlighedsvurdering

Predictive Index (PI LI) Behavioral Assessment er tilrettelagt sådan, at du skal vurdere din egen personlighed. Du vil få tildelt to forskellige skemaer, som indeholder en række personlighedstræk. I disse skemaer vil du blive bedt om at vælge adjektiver i forhold til:

 • Hvordan andre forventer, at du opfører dig
 • Hvordan du beskriver dig selv

Dine svar vil blive analyseret baseret på følgende faktorer:

 • Dominans
 • Ekstraversion
 • Tålmodighed
 • Formalitet

På den måde vil arbejdsgiveren få et indblik i, hvordan du ser dig selv, og om du har et realistisk syn på, hvad der forventes af dig i arbejdslivet.

Her anbefales det at tage stillingsbeskrivelsen med i betragtningen og fokusere på de personlighedstræk, som arbejdsgiveren leder efter. 

ur Tidsbegrænsning: Ingen tidsbegrænsning, men det tager ca. 10-15 minutter at fuldføre vurderingen.


flueben Sådan hjælper vores PrepPack™ dig:

 • Vores guide forklarer trin-for-trin, hvordan vurderingen fungerer og om den teori som ligger bag.
 • Se eksempler og læs tips om hvordan du skal svare på bedste vis
 • Benyt dig af vores øvelsestests for at forstå hvilken strategi du bør benytte dig af

Hvem benytter PI LI Cognitive & Behavioral Assessment-testene?

Nedenfor er en oversigt over de mest populære virksomheder, organisationer og jobstillinger, som kræver at kandidaterne vellykket gennemfører PI LI Cognitive & Behavioral Assessment testen.

Virksomhed

Stilling

IKEA Chefstillinger, analytikere, bogholdere
Jysk Butikschef, daglig leder, logistik, butiksmedarbejdere
Nestle Ingeniører, chefer, kontrollører, analytikere
Samsung Virksomhedsleder
Scania Markedsføring, forskning

 


Forbered dig på PI LI Cognitive & Behavioral Assessment

Disse tests er skabt for at afgøre, om du har potentiale til at blive en ressoruce for den virksomhed, som du søger job hos. Virksomheden ønsker at forsikre sig om, at du har de færdigheder, som er nødvendige for det job, du søger.

Der er to hovedudfordringer i denne test. Først og fremmest er spørgsmålene forvirrende for det utrænede øje, hvilket kan få dig til at lave fejl. For det andet indeholder testen mange spørgsmål, som skal besvares på meget kort tid, hvilket gør tidspresset meget stort.

JobTestPrep har skabt en omfattende forberedelsespakke for at hjælpe dig med at forberede dig på alle aspekterne af PI LI Cognitive & Behavioral Assessment-testen.


Denne PrepPack™ indeholder komplette og tidsbegrænsede øvelsestests.

Disse lader dig få en følelse af, hvordan den reelle prøve vil være og dermed også reducere angst. Øv dig på de forskellige spørgsmålstyper, forbedr dine færdigheder og bliv mere selvsikker med JobTestPreps hjælp.

 

 

 

 

 

 

Testleverandørerne og andre varemærker, som er nævnt på denne side, ejes af deres respektive varemærkeejere. Ingen af varemærkeejerne er tilknyttet JobTestPrep eller denne hjemmeside. JobTestPrep tilbyder forberedelsesmateriale til arbejdspsykologiske tests. Alt forberedelsesmaterialet leveres på engelsk.