Thomas International test - Øv dig med øvespørgsmål - JobTestPrep

Hvad er Thomas International (GIA) testen?

Thomas International testen, som også kaldes for GIA (General Intelligence Assessment), er en form for intelligenstest, der måler din flydende intelligens og udviklingspotentiale. Testen har fokus på at få en fornemmelse af din mulige respons på uddannelse/oplæring og din evne til at få en god start på jobbet.

Testen undersøger derfor bl.a. dine evner som mulig jobkandidiat inden for disse forskellige punkter:


Det består Thomas International testen af:

En Thomas International test er delt ind i 5 forskellige sektioner: ræsonnering, opfattelseshastighed, talhastighed og -nøjagtighed, spatial/rumlig visualisering og ordbetydning.

I hver sektion er der mellem 20-50 spørgsmål, som skal besvares inden for en striks tidsbegrænsning på 2-5 minutter. Det samlede antal spørgsmål i testen kan variere mellem 130-160 spørgsmål i alt for hele testen med en samlet tidsbegrænsning på mellem 12-16 minutter i alt.

ur Tidsbegrænsning: Der er altså en tidsbegrænsning på 2-5 minutter i hver af de 5 sektioner. Dette giver gennemsnitligt en tid på 6 sekunder til hvert spørgsmål!

 

Spørgsmålstyperne i Thomas International testen er inddelt i 5 sektioner:

Ræsonnering

Opfattelseshastighed

 Talhastighed & -nøjagtighed

 Spatial visualisering

 Ordbetydning

 

De forskellige typer spørgsmål er delt op i de 5 sektioner, hvor du forud for hver sektion vil få detaljerede instruktioner. Den rækkefølge som spørgsmålene kommer i er opdelt efter de 5 sektioner, og du kan skifte mellem spørgsmålene via menuen i bunden af testen.


 En generel intelligenstest

 Thomas International testen består af nogle psykometriske tests, som giver et dybdegående indblik i dine stærke og svage sider. Det er en test, som både tester dine kompetencer, evner, generelle intelligens og dit udviklingspotentiale i én samlet tidsbegrænset test.

Med dens opbygning giver testen altså et unikt indblik i dine styrker og svagheder i forhold til jobrollen samt dit udviklingspotentiale, dvs. hvilke områder du vil kunne udvikle dig på, og hvordan du vil tage imod oplæring/uddannelse.


 Ræsonnering

Spørgsmålene inden for denne kategori tester din ræsonneringsevne - altså din evne til at drage konklusioner ud fra bestemte oplysninger.

I denne del skal du lægge mærke til detaljer, evaluere information og foretage vurderinger samt drage konklusioner. 

Lad os se på den type opgave, du kan få i denne kategori:

 • Ræsonneringsspørgsmål:

  Theo er ikke lige så uhøflig som Lewis
  Hvem er mindst høflig?
Theo
Lewis
Rigtigt!
Forkert svar

Theo er ikke lige så uhøflig som Lewis. Derfor er Theo den mest høflige, og Lewis den mindst høflige.


 Opfattelseshastighed

Denne del har til formål at undersøge, hvor hurtig du er til at opfatte og aflæse information i form af skriftlig information, tal og digrammer.

Derudover testes også din evne til at ignorere oplysninger, som ikke er relevante for spørgsmålet, din evne til at se ligheder og forskelle samt fejlkontrollere.

Tidsbegrænsningen er en udfordring, da den tvinger dig til at tænke hurtigt og dermed også måler din opfattelseshastighed - hvor hurtigt du opfatter information.

 • Opfattelseshastighedsspørgsmål:
  Her vil du blive præsenteret for 4 bogstavpar, hvor hvert par består af et stort og et lille bogstav over hinanden. Derefter skal du svare på hvor mange af parrene, der indeholder det samme bogstav ved at vælge mellem svarmulighederne 0-4.

  Hvor mange af bogstavparrene indeholder det samme bogstav?
Bogstavpar
0
1
2
3
4
Rigtigt!
Forkert svar
Det rigtige svar er 2 par.

Forklaring:

Par E-e og M-m indeholder det samme bogstav, hvorimod par P-q og O-c indeholder 2 forskellige bogstaver.

Derfor er det kun 2 ud af de 4 par, som indeholder det samme bogstav.


 Talhastighed & -nøjagtighed

Testdelen i talhastighed & -nøjagtighed giver arbejdsgiveren et indblik i din evne til at behandle tal og din generelle numeriske ræsonnering. Hertil også hvor effektivt du arbejder med tal og kvantitative metoder.

Det giver et billede af, hvor hurtigt du bearbejder tal, og hvor nøjagtig du samtidig er.

Her er et eksempel på en opgave, du kan få:

Du vil blive præsenteret for 3 tal. Her skal du identificere det laveste og højeste tal og derefter beregne hver af tallenes forskel fra det midterste tredje tal. Det rigtige svar er det tal, som er længst væk i værdi fra det midterste tal (så enten det laveste eller højeste tal).

Hvilket tal af det højeste og laveste er længst fra det midterste tal?

 

11
17
20
Rigtigt!
Forkert svar

Det rigtige svar er 11.  

11 er det laveste tal, 20 er det højeste og 17 er det midterste. Det tal, som er længst fra det midterste (17) er 11, da der fra 11 til 17 er 6, men fra 17 til 20 kun er 3.

Derfor er 11 det tal af det højeste og laveste, som er længst fra det midterste (17).


 Spatial visualisering

Denne del af testen omhandlende rumlig visualisering, også kaldet spatial visualisering, går ud på at teste din visualiseringsevne til at sammenligne former. Dette er din evne til at skabe mentale billeder af figurer i forhold til hinanden.

Denne del er ekstra relevant i jobstillinger, hvor visualiseringsfærdigheder er nødvendigt for at kunne fuldføre arbejdsopgaverne.

Her er et eksempel på en opgave, du kan få:

I hvert spørgsmål vil du blive præsenteret for 2 kasser, som hver indeholder et par roterede figurer (bogstaver). Opgaven går ud på at afgøre, hvor mange af kasserne, der indeholder den samme figur. Her kan du vælge ud fra svarmulighederne "begge, en af dem, eller ingen af dem".

 

Hvor mange af kasserne indeholder den samme figur?

 

 

Letter boxes
0
1
2
Rigtigt!
Forkert svar

Det rigtige svar er 2 kasser indeholder den samme figur.

Begge kasser indeholder den samme figur, som blot er roteret.


Ordbetydning

Denne del har til formål at give et billede af din sproglige forståelse ved at vurdere dit ordforråd og din forståelse af forskellige ord samt din evne til at identificere ord, som enten har lignende eller modsat betydning.

Det giver arbejdsgiveren et indblik i, hvordan du er at arbejde sammen med, når forståelsen af enten skriftlige eller mundtlige instruktioner eller information er vigtigt.

Tidsbegrænsningen er en udfordring, da den tvinger dig til at tænke hurtigt og dermed vises også din intuitive forståelse af ordene.

 • Et eksempel på en ordbetydningsopgave:
  Her vil du blive præsenteret for tre ord, hvor to af ordene har noget til fælles, og det tredje ord skiller sig ud. Her skal du bruge din ordforståelse og din logiske tankegang for at afgøre, hvilket ord, der adskiller sig fra de andre.

Hvilket ord adskiller sig fra de andre?

 

Prins
Bus
Flyvemaskine
Rigtigt!
Forkert svar

Det rigtige svar er Prins.  

Bus og flyvemaskine er begge transportmidler og har derfor noget til fælles, mens prins umiddelbart ikke har nogen betydning relateret til de to andre ord.

Derfor er "prins" det ord, som adskiller sig fra de to andre.


fluebenHvordan kan vores Thomas International PrepPack™ forberede dig på din rekrutteringstest?

 • Ved hjælp af øvelsestests i hvert tema, inklusiv fuldkommen Thomas International simuleringstests, vil du kunne forberede dig på de forskellige opgaver, som du vil støde på. Øv dig på opgaver som ligner dem, du vil få i den rigtige test.
 • Resultatrapporter som viser dine rigtige og forkerte svar, og et facit som forklarer svarene for hver opgave, lader dig sammenligne dine resultater og se din egen fremgang.
 • Vi tilbyder også flere guides og videoer indenfor numerisk ræsonnering til dem, som har brug for en genopfriskning i matematik! 

 Hvad bruges Thomas International testen til?

Thomas International testen anvendes generelt set af virksomheder både i forbindelse med jobansøgning eller i forbindelse med udviklingsprojekter på arbejdspladsen. Thomas International testen, som er en generel intelligenstest, giver nemlig din nuværende eller måske kommende arbejdsgiver en fornemmelse af din flydende intelligens og dit udviklingspotentiale.

Thomas International testen anvendes ofte af følgende virksomheder:

Deloitte Metro Bank CBRE Premium Credit
Allergan Maersk Pepsico Merlin Entertainment
Siemens Cundall Dekra PwC
Glanbia Amazon Vestas Metro Service

 


flueben Sådan hjælper vores PrepPack™ dig:

 • Vores guide forklarer trin-for-trin, hvordan vurderingen fungerer og om den teori, som ligger bag.
 • Se eksempler og læs tips om hvordan du skal svare på bedste vis
 • Benyt dig af vores øvelsestests for at forstå hvilken strategi du bør benytte dig af

 Denne PrepPack™ indeholder komplette og tidsbegrænsede øvelsestests.

Disse lader dig få en følelse af, hvordan den reelle prøve vil være og reducerer dermed også angst. Øv dig på de forskellige spørgsmålstyper, forbedr dine færdigheder og bliv mere selvsikker med hjælp fra JobTestPreps.


Hvem bruger Thomas International testen?

Thomas International testen anvendes af en lang række virksomheder. Nedenfor er en oversigt over de mest udbredte jobstillinger, hvor man ofte gør brug af Thomas International testen i ansøgningsprocessen:

Stillinger

Direktører
Ledere
Medarbejdere på funktionærniveau

Forbered dig på Thomas International testen

Denne test er skabt for at give et indblik i din generelle intelligens og dit udviklingspotentiale, hvilket kan give virksomheden en idé om, hvordan du vil tage imod oplæring, hvilket udviklingspotentiale du har, og om du vil være en ressource for den virksomhed, du søger job hos.

Virksomheden vil altså gerne forsikre sig om, at du har det udviklingspotentiale, der skal til for at komme godt i gang med jobbet.

Der er to hovedudfordringer i denne test. Først og fremmest bliver din generelle intelligens testet på forskellige områder, hvor spørgsmålene dog er delt op efter kategori.

For det andet indeholder testen mange spørgsmål, som skal besvares på meget kort tid, hvilket gør tidspresset stort - du skal derfor være hurtig til at svare rigtigt.

JobTestPrep har skabt en omfattende og effektiv forberedelsespakke for at hjælpe dig med at forberede dig på alle aspekterne af Thomas International testen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas International og andre varemærker tilhører deres respektive varemærkeindehavere. Ingen af varemærkerne har forbindelser til JobTestPrep eller denne hjemmeside. JobTestProp tilbyder forberedelse til psykometriske tests. Alle forberedelsesmaterialerne udbydes på engelsk.