Hogan Assessment test - Øv dig med øvespørgsmål - JobTestPrep

Hvad er Hogan Assessment testen?

Hogan Assessment testen er en personlighedstest, som består af 5 dele: HPI-, HDS-, MVPI-, HBRI- og Judgment-delen. Hver del undersøger forskellige områder af din personlighed, og hvordan du vil reagere i forskellige situationer.

Hogan testen giver altså din kommende arbejdsgiver et billede af dine personlighedstræk, og hvor godt du vil passe ind i jobrollen og på arbejdspladsen.

Testen undersøger derfor din personlighed inden for disse 5 forskellige punkter:


Det består Hogan Assessment testen af:

En Hogan assessment test er, som nævnt ovenfor, delt ind i 5 forskellige sektioner: HPI, HDS, MVPI, HBRI og Judgment.

Hver sektion undersøger forskellige områder af din personlighed:

HBRI undersøger din tankegang eller ræsonnering - Hvilken tilgang har du til problemløsning, og hvor ligger dine udviklingsområder?

HPI undersøger din personlighed til hverdag, og styrkerne ved din personlighed - Hvilke træk træder frem i gode situationer, og hvordan ser andre på dig?

HDS ser på de mere mørke sider eller svaghederne ved din personlighed - Hvordan reagerer du i pressede situationer, og hvilken risiko er der ved din personlighed?

MVPI handler om dine motiver, værdier, drivkraft og interesser - Hvad motiverer dig, og hvornår er du mest produktiv?

Den sidste del, som kaldes Judgment, undersøger din evne til at lede og træffe beslutninger - Hvordan er din dømmekraft, og hvor villig er du til at løse problemer?

Hos JobTestPrep kan vores PrepPack™ hjælpe dig til at blive forberedt på HPI-, HDS-, MVPI- og HBRI-delen, og det er derfor disse, som vi vil tage udgangspunkt i her og komme nærmere ind på.

HPI-, HDS- og MVPI-delen har hver mellem 170-200 spørgsmål, mens HBRI-delen har 24 multiple-choice spørgsmål inden for tre kategorier: verbal & logisk ræsonnering, numerisk ræsonnering og abstrakt ræsonnering.

ur Tidsbegrænsning: HPI-, HDS- og MVPI-delen har ingen tidsbegrænsning, men tager hver især ca. 15-20 minutter at færdiggøre.

HBRI-delen har en tidsbegrænsning på 30 minutter, og her er din hastighed vigtig, da den vil blive sammenlignet med andre deltageres. For HBRI-delen giver dette altså gennemsnitligt en tidsbegrænsning på lidt under 1,5 minut til hvert spørgsmål!

Herunder kan du finde eksempler på spørgsmål og mere information om de 5 sektioner:

HBRI - Hogan Business Reasoning Inventory

HPI - Hogan Personality Inventory 

 HDS - Hogan Development Survey

  MVPI - Motives, Values, Preferences Inventory

I HBRI-delen vil du finde spørgsmålseksempler inden for hver af de tre kategorier, så du kan få et reelt indtryk af de forskellige spørgsmålstyper.


 En generel personlighedstest

Hogan Assessment testen er en sammensætning af en række forskellige personligheds- og ræsonneringstests, som giver et dybdegående og bredt indblik i din personlighed og styrkerne samt svaghederne ved denne.

Med dens opbygning giver testen altså et unikt indblik i dig som medarbejder, som arbejdsgiveren kan sammenligne med de kompetencer, som er nødvendige at besidde til jobrollen, og med de andre deltageres resultater.


HBRI - Hogan Business Reasoning Inventory

I denne del af testen ser vi nærmere på din tankegang og ræsonnering inden for tre områder: verbal & logisk ræsonnering, numerisk ræsonnering og abstrakt ræsonnering. Dette giver bl.a. et billede af, hvilken tilgang du har til problemløsning, og hvor dine udviklingsområder ligger.

Her er et eksempel på en opgave inden for verbal & logisk ræsonnering:

Alle managere på højt niveau taler mere end ét sprog. Nogle personer, som taler mere end ét sprog, har en højere IQ end gennemsnittet. Hvilket af følgende udsagn er sandt?

Vælg det rigtige svar:

Nogle managere på højt niveau har en højere IQ end gennemsnittet
Alle managere på højt niveau har en højere IQ end gennemsnittet
Alle folk, som taler mere end ét sprog, er managere på højt niveau
Ingen af ovenstående
Rigtigt!
Forkert svar

Det rigtige svar er nr. 4 - Ingen af ovenstående.

Da vi i den oprindelige information kan læse, at nogle personer (ikke alle), som taler mere end ét sprog har en IQ højere end gennemsnittet, kan vi hverken konkludere at alle eller nogle managere på højt niveau har en højere IQ end gennemsnittet, selvom de taler mere end ét sprog, eller at alle folk, som taler mere end ét sprog, er managere på højt niveau.

Hvis vi tilgengæld blev oplyst, at alle, som taler mere end ét sprog, har en højere IQ end gennemsnittet, var det nemmere at drage konklusioner.

 

Her er et eksempel på en opgave inden for numerisk ræsonnering:

Hvad er ca. antallet af den samlede mængde "sygedage" over den 4-måneders periode?

Vælg det rigtige svar:

118
115
106
151
Rigtigt!
Forkert svar

Det rigtige svar er nr. 2 - 115.

Vi ved, at i september var der 285 arbejdsdage, hvor af 4,3% af dem var sygedage osv. for de andre måneder. For at finde det samlede antal af sygedage, skal vi regne antallet af sygedage ud for hver af de 4 måneder og lægge tallene sammen.

Dvs. antallet af sygedage for september er 285x0,043=12,255 sygedage.

Sygedagene kan også udregnes på denne måde: 285/100x4,3=12,255 sygedage.

 

Regnestykket vil se således ud for hver måned:

September: 285x0,043=12,255 sygedage

Oktober: 348x0,102=35,49 sygedage

November: 307x0,135= 41,45 sygedage

December: 423x0,0645=27,28 sygedage

Da vi blot søger et ca. antal, kan vi skære decimalerne fra. Herefter lægger vi alle tallene sammen for at finde frem til et samlet ca. antal sygedage for de 4 måneder:

12+35+41+27= 115 sygedage

Derfor er det rigtige svar altså 115 sygedage.

 

Her er et eksempel på en opgave inden for abstrakt ræsonnering:

Hvilke af disse sidde-arrangementer er identiske med den originale, men blot roteret med uret?

Vælg det rigtige svar:

Rigtigt!
Forkert svar

Det rigtige svar er figur nr. 1.

Ved spørgsmål som kræver, at du mentalt kan rotere figurer i hovedet, kan det være en hjælp at fokusere på en fremtrædende egenskab ved figuren og undersøge, hvad der sker med den, når den roterer.

For eksempel kan man ved dette spørgsmål fokusere på det skrivebord, som står alene. På den oprindelige plan er det placeret i nederste, højre hjørne med stolen pegende mod det øverste af planen. Nu kan du omhyggeligt undersøge, hvad der sker, hvis planen roteres:
Hvis du drejer planen 90° med uret, flytter skrivebordet sig til nederste, venstre hjørne, og stolen vender mod højre.Hvis du drejer planen endnu en gang 90° med uret, flytter skrivebordet sig til øverste, venstre hjørne, og stolen vender mod bunden.Hvis du drejer planen endnu 90° med uret, flytter skrivebordet sig til øverste, højre hjørne, og stolen vender mod venstre.Dette er den samme plan som i figur nr. 1. Derfor er dette det korrekte svar.


 HPI - Hogan Personality Inventory

Spørgsmålene i denne del har som sagt til formål at undersøge, hvem du er som person til hverdag og fremhæve de positive sider og styrkerne ved din personlighed.

Her skal du helst svare intuitivt og ærligt ud fra, hvordan du selv eller andre opfatter dig som person, og hvordan du ville reagere i forskellige situationer. Det er vigtigt, at testen giver det mest mulige reelle billede af dig som person.

Herunder finder du et eksempel på et spørgsmål fra denne del:

  • HPI - personlighedsspørgsmål:

    Jeg foretrækker at tage imod ordrer, fremfor at gå forrest og lede

Vælg den svarmulighed som passer bedst til dig:

Meget enig|Enig|Uenig|Meget uenig

Forklaring:

Spørgsmålet handler om, hvordan du er som medarbejder, ift. om du er en ledertype eller helst foretrækker at have en overordnet. Der er brug for begge typer på en arbejdsplads, men det kan give arbejdsgiveren en idé om, hvordan du bedst matcher stillingen.

Der findes intet rigtigt eller forkert svar, så længe du vælger den svarmulighed, der passer bedst til dig som person. Til gengæld kan man sige, at hvis du f.eks. har ansøgt en lederstilling, vil det være vigtigt, at du ikke har problemer med at gå i spidsen og lede andre fremfor at tage imod ordrer. Og omvendt hvis du har søgt en stilling som almindelig medarbejder, kan det være en fordel, at man er god til at tage imod ordrer.


 HDS - Hogan Development Survey

I denne del undersøges den lidt mørkere side af din personlighed og dine svagheder for at se, hvordan du f.eks. vil reagere i negative situationer eller under pres.

Alle har nogle udviklingsområder eller svagheder, og det er vigtigt for arbejdsgiveren at få det fulde billede af din personlighed for at sikre det rette match.

Her kan du se et eksempel på et spørgsmål fra HDS-delen:

  • HDS - personlighedsspørgsmål:

Hvis jeg tror på, at jeg har ret, påvirker min managers mening mig ikke

Vælg den svarmulighed som passer bedst til dig:

Meget enig|Enig|Uenig|Meget uenig

Forklaring:

Dette spørgsmål er endnu et personlighedsspørgsmål, som giver en idé om dig som medarbejder, hvor letpåvirkelig eller hvor sikker på dig selv du er.

Alt efter stillingen og den jobfunktion du skal udfylde, kan dette være enten en fordel eller ulempe. Uanset er det vigtigt, at du svarer så ærligt og intuitivt som muligt, både så arbejdsgiveren får et reelt bilede af dig, og så du er sikker på, at du ender i det rette job for dig, så der findes altså intet rigtigt eller forkert svar.


MVPI - Motives, Values, Preferences Inventory

MVPI-testdelen handler om dine motiver, værdier, drivkraft og præferencer. Hvorfor gør du, som du gør, og hvad motiverer dig? Dette kan give arbejdsgiveren et billede af, hvorfor du handler, som du gør, hvordan eller hvad der motiverer dig, og hvornår du f.eks. er mest produktiv. Samlet set er det med til at give et overornet billede af dig som medarbejder.

Her er et eksempel på en opgave, du kan få:

Folk, som ikke lægger en stor indsats i at opnå deres mål, irriterer mig

Vælg den svarmulighed som passer bedst til dig:

Meget enig|Enig|Uenig|Meget uenig

Forklaring:

Dette spørgsmål handler om dine indre værdier og motiver, hvor det både giver et billede af din egen motivation og værdier samt dit syn på andre. Her er der, som ved de andre eksempler, heller intet rigtigt eller forkert svar, så længe du vælger den svarmulighed, som matcher dine værdier og personlighed bedst.


fluebenHvordan kan vores Hogan Assessment PrepPack™ forberede dig på din rekrutteringstest?

  • Ved hjælp af øvelsestests i hvert tema, inklusiv fuldkommen Hogan Assessment simuleringstests, vil du kunne forberede dig på de forskellige opgaver, som du vil støde på. Øv dig på opgaver som ligner dem, du vil få i den rigtige test.
  • Resultatrapporter (Gældende for HBRI-delen) som viser dine rigtige og forkerte svar, og et facit som forklarer svarene for hver opgave, lader dig sammenligne dine resultater og se din egen fremgang.
  • Vi tilbyder også flere guides og videoer indenfor numerisk ræsonnering til dem, som har brug for en genopfriskning i matematik! 

 Hvad bruges Hogan Assessment testen til?

Hogan Assessment testen anvendes generelt set af virksomheder og arbejdsgivere oftest i forbindelse med ansættelser på arbejdspladsen. Hogan Assessment testen giver, som personlighedstest, nemlig din kommende arbejdsgiver et godt og bredt indblik i dine personlighedstræk, og hvordan du er som medarbejder. Resultaterne fra testen kan sammenlignes med jobstillingens krav og de andre ansøgeres resultater.

Hogan Assessment testen anvendes ofte i jobansøgningsprocessen i ofrbindelse med executive-, leder- og specialiststillinger. 


flueben Sådan hjælper vores PrepPack™ dig:

  • Vores guide forklarer trin-for-trin, hvordan vurderingen fungerer og om den teori, som ligger bag
  • Se eksempler og læs tips om hvordan du skal svare på bedste vis
  • Benyt dig af vores øvelsestests for at forstå hvilken strategi du bør benytte dig af

 Denne PrepPack™ indeholder komplette og tidsbegrænsede øvelsestests.

Disse lader dig få en følelse af, hvordan den reelle test vil være og reducerer dermed også angst. Øv dig på de forskellige spørgsmålstyper, forbedr dine færdigheder og bliv mere selvsikker med hjælp fra JobTestPreps.


Hvem bruger Hogan Assessment testen?

Hogan Assessment testen anvendes af mange forskellige virksomheder rundt omkring i Danmark. Nedenfor er en oversigt over de mest udbredte jobstillinger, hvor man ofte gør brug af Hogan Assessment testen i ansøgningsprocessen:

Stillinger

Executives
Ledere
Specialister

Forbered dig på Hogan Assessment testen

Hogan testen er som sagt opbygget til at give et indblik i dine personlighedstræk for at få en idé om, hvordan du er som medarbejder, og hvordan du vil håndtere forskellige situationer. Det giver din kommende arbejdsgiver en bedre idé om, hvor godt du passer til jobstillingen, arbejdspladsen, hvor dine udviklingsområder ligger, og hvor du ligger ift. de andre ansøgere. Overordnet set vil arbejdsgiveren få en bedre idé om, om din jobpræstation, og om du vil være en ressource for virksomheden.

Det kan være svært at lære hinanden ordentligt at kende ved en almindelig jobsamtale, og med denne test har du bedre mulighed for at vise arbejdsgiveren, hvem du er, så I begge kan være sikre på, at du er det rette match til stillingen.

Det vigtigste ved denne test er, at du får givet det mest reelle billede af dig selv, din personlighed og dine motiver. Det gør man oftest ved at svare så intuitivt som muligt ved at afgive din første indskydelse som svar.

Derudover er HBRI-delen af testen tidsbegrænset, hvor du skal besvare mange spørgsmål på kort tid, hvilket skaber et tidspres - du skal derfor være hurtig til at svare rigtigt.

Her hos JobTestPrep har vi skabt en omfattende og effektiv forberedelsespakke for at hjælpe dig med at forberede dig på de hyppigst anvendte dele af Hogan Assessment testen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogan Assessment og andre varemærker tilhører deres respektive varemærkeindehavere. Ingen af varemærkerne har forbindelser til JobTestPrep eller denne hjemmeside. JobTestProp tilbyder forberedelse til psykometriske tests. Alle forberedelsesmaterialerne udbydes på engelsk.