Matrigmatest - Forberedelse og gratis øvespørgsmål - JobTestPrep - JobTestPrep

Matrigma-testen blev først udgivet i 2010 af Assessio International Cooperation og distribueres nu af Hogan Assessment Systems og Hogans globale netværk. Matrigma-testen er en ikke-verbal vurdering, som måler individets generelle mentale præstation (GMA) og bruges til at forudsige fremtidig jobpræstation. Med en ikke-verbal test er det let at tilpasse til kandidater med forskellige kulturer, uddannelsesmæssige baggrunde og talte sprog.

Hvad er generel mental præstation (GMA)?

Generel mental præstation refererer til de grundlæggende egenskaber, som et individ besidder, som giver ham eller hende mulighed for at løse problemstillinger, planlægge og drage logiske konklusioner. Disse færdigheder er afgørende for succes på arbejdspladsen.

Hvad indeholder en Matrigma Test?

  • Matrigma vurderer følgende færdigheder:
  • Se og drage logiske forbindelser
  • Forstå forholdet mellem forskellige objekter
  • Finde punkter af lighed i forskellige objekter

Hvad er testformatet?

Matrigma er en computerbaseret eksamen, der tager 40 minutter at fuldføre. Den adskiller sig fra andre psykometriske tests, som normalt tager ca. 20 minutter at fuldføre. Prøven stiger i vanskelighed jo længere, du kommer. Dette er af stor betydning for arbejdsgiveren, da han eller hun let kan se, hvem der har udført testen på et højt niveau, og hvem der ikke har det.

Hvorfor bruger arbejdsgiverne Matrigma-testen?

Testresultaterne hjælper arbejdsgiverne med at identificere vigtige færdigheder inden for ræsonnering, der er direkte forbundet med jobpræstationen, såsom vigtig induktion, læringsevne og beslutningskompetencer. Kandidater der scorer højt på Matrigma testen, kan normalt håndtere komplekse opgaver, kræver mindre opmærksomhed fra vejledere og kan håndtere et hurtigt arbejdsmiljø.

hurtige resultater

At bestå testen burde ikke være en umulig mission

Vores forpakker er blevet vist for at forbedre chancerne for succes på testdagen med 139%!

Hvem bruger Matrigma-vurdering?

Nedenfor er en oversigt over de mest populære virksomheder, organisationer og stillinger, der kræver, at kandidater skal kunne bestå Matrigma.

Firma og erhverv Stilling(er)
Government Graduate-program , officer, direktør
Volvo Leder, ingeniør, køber
Ofcom Graduate-ordning: ingeniør, økonom, analytiker
Ericson Direktør, leder, salgsmedarbejder, analytiker
Arla VP, leder, graduate-ordning
PwC Leder, revisor, revisonsmedarbejder
Deloitte Konsulent, revisor, revisionsassistent
Red Bull Graduate-ordning, leder, markedsføringsmedarbejder
Heineken Markedførings- og graduate-ordning
Tobii Udvikler og leder
Norwegian Airlines Kaptajn & førsteofficer
Wow Air Kaptajn & førsteofficer
Deutsche Bank Seniorudvikler
Duke Energy Leder
Michelin Revisor og kontoadministrator

 

*Det er vigtigt at bemærke, at selvom disse virksomheder er kendt for at bruge Matrigma-testen, kan de også kræve, at kandidaterne tager andre vurderingstests, lader sig interviewe eller deltager i gruppearbejde.

Matrigma Test Gratis & Eksempel 1

Matrigma test exempel 1

Korrekt svar: (3)

Forklaring af svar

Da dette spørgsmål består af mange elementer, bør du fokusere separat på hver del. På tværs af rækkerne, skal du bemærke at den hvide ramme roterer med uret rundt om gitteret. Derfor skal svarmuligheden i den nederste række indeholde en hvid ramme i det øverste højre hjørne af gitteret. Du kan udelukke svarmulighederne (2) og (5).

På tværs af rækkerne roterer den sorte ‘L’ figur mod uret rundt om gitteret. Derfor skal den sorte ‘L’ figur i den nederste række placeres i det nederste venstre hjørne. Du kan udelukke svarmulighed (4) da dennes ‘L’ figur er placeret forkert. Derudover, roterer den sorte ‘L’ figur på tværs af rækkerne lodret fra ramme til ramme. Derfor kan du udelukke svarmulighed (1). Tilbage er svarmulighed (3), som er det korrekte svar.

Matrigma Test Gratis & Eksempel 2

Matrigma exempel 2

Korrekt svar: (3)

Forklaring af svar

I hvert trin fra venstre til højre, ruller en kube over resten af objektet. Denne rulning får kuben til at flytte en plads med uret rundt om objektet. For eksempel, i den øverste række i figuren længst mod venstre, er den rullende kube placeret i det nederste højre hjørne af objektet. I den midterste figur, er kuben rullet over til det nederste venstre hjørne af objektet. Og endeligt, i figuren længst mod højre, er kuben placeret til venstre for de to andre kuber. Du kan se kubens bevægelse i den følgende illustrering, hvor den rullende kube er farvet lilla.

Ved brug af denne regel kan du nu lokalisere den rullende kube i den nederste række og således bestemme den manglende figur. Den rullende kubes bevægelse i den nederste række er som følger:

Den rullende kubes næste stop bør være det nederste højre hjørne af objektet. Derfor er det korrekte svar (3).

Hvorfor skal jeg forberede mig på Matrigma-testen?

Det er vigtigt at forberede sig før testdagen. Du vil gerne sikre, at dine bedste egenskaber skinner igennem, og at du ikke stresses. At øve sig online er den bedste måde at stimulere den rigtige følelse af de tests, du vil få af arbejdsgiverne på. Online tests har samtidig de samme tidsbegrænsninger som de rigtige eksamener.

JobTestPrep er det eneste firma, der specifikt leverer forberedende materiale til Matrigma-testen. Vi er stolte over at kunne præsentere dig for den største database med induktive og abstrakte ræsonneringstests på internettet. Vi har samlet alle testelementerne i vores database relevant for Matrigma-testkandidater og oprettet en tilpasset PrepPack™, som hjælper dig med at forberede dig til testen. Udkonkurrer de andre testkandidater med og sørg for at få succes i dag.

 

Succes i testen behøver ikke at være umulig!

Vores omfattende PrepPack ™ øger dine chancer med 73%!


Testvirksomhederne og andre brands, der er nævnt på denne side, ejes af de respektive varemærkeindehavere. Ingen af varemærkeindehaverne er tilknyttet JobTestPrep eller dette websted. JobTestPrep tilbyder træningsmaterialer til egnethedsprøver. Alle forberedelsesmaterialer leveres på engelsk.

 

None of the trademark holders are affiliated with JobTestPrep or this website.