Forbered dig på cut-e egnetheds tests med JobTestPrep - JobTestPrep

cut-e

Play Video preview billede
Video preview billede

Mange virksomheder anvender cut-e's (Aon) unikke test- og evalueringsværktøjer, såsom easyJet, Airbus, Lufthansa, Rolls Royce, Irish Police Force (Garda), Revenue Commissioners med flere. Årsagen til dette er enkel: cut-e søger altid at forny sit testsystem og at adskille sig fra andre testvirksomheder. Virksomhedens tests har en tendens til at afvige meget fra andre virksomheders koncepter, formater og type af spørgsmål.

En af de mest interessante forskelle er, at cut-e-tests typisk er meget kortere end andre tests på markedet. Kandidater har ofte ikke mere end 12 minutter til at imponere med deres evner indenfor et bestemt emne, nogle gange endnu mindre.

Som i alle psykometriske tests kræver cut-e-tests færdigheder, som du kan erhverve og udvikle ved at øve dig. Jo mere familiær du bliver med materialet og typerne af spørgsmål, desto mindre sandsynligt er det, at du bliver overrasket under selve testen.

Skitseret nedenfor finder du cut-e's forskellige tests og vurderinger. Disse omfatter en række forskellige evalueringer, fra egnethedsprøver til personligheds spørgeskemaer og vurderingstests i situationsfornemmelse (Situational Judgement Questionnaires).

mapTQ

mapTQ er cut-e's testportal. Kandidater, der skal bestå en cut-e-test, skal logge ind via mapTQs portal (du vil blive forsynet med loginoplysninger) og få adgang til deres vurderinger der.
Modtag cut-e tips, øvelsestest og prøvespørgsmål med JobTestPreps cut-e PrepPacks™, som er stylet efter de rigtige eksamener.

Disse egnethedsprøver, der er kendt som "scales" i cut-e's fagsprog, bliver produceret i mange forskellige former. De dækker alle de vigtigste ræsonnementstest (numeriske, verbale o.s.v.) og findes i forskellige sværhedsgrader.

Numeriske Færdighedsprøver

Disse tests er designet for en række forskellige områder og jobs. Prøverne spænder fra at vurdere grundlæggende numerisk viden til at vurdere færdigheder i dybdegående analyser af diagrammer og tabeller. De enkle numeriske tests varer 5 minutter, imens de mere komplicerede numeriske tests er 12 minutter lange. Disse tests adskiller sig specifikt fra andre numeriske tests med hensyn til både spørgsmålstyper og stil.

Verbale Færdighedsprøver

Meget i stil med de numeriske færdighedsprøver anvendes cut-e's verbale færdighedsprøver til forskellige jobs, fra administratorer og lærlinger til ledere. En test, der varer 8 minutter, vurderer evnen til at følge og handle på instruktioner. En anden test kræver detektering og brug af relativt simpel verbal information. Andre tests analyserer en kandidats evne til at fortolke og drage konklusioner fra komplekse verbale oplysninger. Disse test er vanskeligere og tager 12 minutter at fuldføre.

Færdighedsprøver i Abstrakt Logik

cut-e's abstrakte tests er kendt for at være anderledes end næsten enhver anden abstrakt ræsonnementstest på markedet. Disse tests måler induktiv ræsonnement og evnen til at opdage regler. De tager mellem 5-12 minutter at færdiggøre og er beregnet for lærlinge, kandidater og administrative stillinger. Andre tests vurderer deductiv ræsonnement . Disse varer mellem 5 og 15 minutter og bruges hovedsageligt til it- og ingeniørstillinger.

Kognitive Færdighedsprøver

Denne kategori består af 13 tests, der vurderer en række kognitive færdigheder. Disse tests anvendes til screening af kandidater indenfor mange forskellige felter.

Korttidshukommelse, opfattelse af hastighed, orientering og hånd-øje-koordinationstests er hovedsagelig beregnet for luftfartsrelaterede job som piloter og flyveledere. Disse prøver tager 1-3 minutter at fuldføre.

Koncentration, hukommelse af ansigter, læringseffektivitet, multitasking, reaktivitet, visuel tænkning og rumlig ræsonnement er normalt beregnet for erhverv med direkte kundekontakt, kvalitetssikring, logistik, tekniske job og ingeniørarbejde. Disse tests varer kun 2-10 minutter.

Også inkluderet i denne kategori er cut-e's e-tray test (indbakke test), der endnu engang viser virksomhedens anderledes og unikke stil. Mens de fleste indbakkeprøver er meget lange, involverer håndtering af forskellige filer og papirer og inkludere en skriveopgave, så varer cut-e's test kun 15 minutter og består udelukkende af indbakken. Du skal prioritere meddelelser og vælge det mest hensigtsmæssige svar i henhold til nogle generelle instruktioner, der gives på forhånd.

Specialviden/Færdighedstest

Denne sektion indeholder tre typer af vurderinger. Den ene er en sprogfærdighedstest, der evaluerer ordforråd, stavning og evnen til at tale flydende på ti sprog; engelsk, tysk, spansk, tjekkisk, finsk, græsk, norsk, portugisisk, russisk og svensk. Denne test er adaptiv, så sværhedsgraden tilpasses gennem hele testen i henhold til dine svar. Den tager 10 minutter.
Den anden type måler mekanisk og teknisk forståelse og indeholder 24 spørgsmål, der skal gennemføres på15 minutter. Den dækker grundlæggende mekanisk ræsonnement og viden om elektricitet. Denne test er relevant for teknikere, mekatronikingeniører o.s.v..
Den tredje test er en beregningskapacitetstest. Den omfatter numeriske ordproblemer ved brug af "the rule of three", oversættelse af enheder, beregning af procentsatser og beregning af områder og rum.

cut-e Situational Judgement Questionnaires (SJQ)

Denne evaluering er designet til at måle, hvordan du vil opføre dig i visse situationer og konflikter, der er typiske for det job, du har søgt. Kandidater præsenteres for flere casestudier. Opgaven er enten at vælge den reaktionsadfærd, du mest og mindst sandsynligt vil udvise, eller den respons du mener er mest og mindst effektiv i hvert scenarie.

I modsætning til situational judgement tests foretaget af andre virksomheder henviser cut-e til vurderingen som et "spørgeskema" og ikke en "test". Formålet med dette er at undgå det pres, folk føler ved at tage en test. Derfor har disse SJQ'er ingen tidsbegrænsning. Du kan besvare spørgsmålene så hurtigt eller så langsomt, som du vil, så du kan tage din tid og ikke bekymre dig om at lave forhastede beslutninger.

JobTestPrep tilbyder en omfattende situational judgement øvelsespakke, som skulle være til stor nytte for alle, der skal til at tage denne prøve. Jo mere bekendt med de begreber, der ligger til grund for spørgsmålene, jo lettere er det for dig at klare sig godt på den virkelige test, akkurat ligesom det er tilfældet med egnethedsprøver.

cut-e's Personligheds-, Værdi- og Integritetsspørgeskemaer

Enhver virksomhed værdsætter et unikt sæt kompetencer og idealer og foretrækker at ansætte folk med kompatible kvaliteter. Uanset om ansøgeren er en praktikant eller en leder, vil virksomheder gerne vide, at de vil passe ind i virksomhedens ethos.

Til dette formål anvender cut-e flere spørgeskemaer til at måle specifikke personlighedstræk. Igen betragtes disse spørgeskemaer ikke som tests, og de har således ingen tidsbegrænsning. Men de tager normalt omkring 10 til 20 minutter at gennemføre.

Personlighedsspørgeskema (former) - Generelt er der fem versioner af denne test, der er målrettet mod grundlæggende stillinger, kandidater, ledere, eksperter og managere. Hvert spørgeskema præsenterer forskellige udsagn, og ansøgeren skal bedømme nøjagtigheden af hvert udsagn, der beskriver ham eller hende.

Spørgeskema om værdier (synspunkter) - Dette spørgeskema analyserer forskellige værdier, motiver og interesser. Opgaven er at vurdere betydningen af forskellige arbejdsrelaterede værdier for dig som medarbejder. Resultaterne sætter virksomheden i stand til at fastslå, hvor godt du er i stand til at passe ind i den organisatoriske kultur.

Integritetsspørgeskema (kvadrater) - Dette spørgeskema sigter mod at forudse kontraproduktiv og problematisk adfærd på arbejdspladsen. Du bliver bedt om at bedømme, hvordan din egen adfærd er i visse situationer i forhold til andre mennesker.

Psylutions cut-e Australia

Den australske gren af cut-e er slået sammen med Psylutions, et lokalt konsulentfirma. Således tilbyder Psylutions cut-e Australia psykometriske og adfærdsmæssige vurderinger samt organisatoriske konsulenttjenester. De psykometriske og adfærdsmæssige vurderinger er de samme vurderinger, som cut-e bruger på egen hånd.

Forbered dig på cut-e

cut-e's tests er forskelligartede og fulde af kompleksiteter. De har unikke egenskaber og er typisk en hel del kortere end andre vurderinger. Hvis du får en test, der kun er et minut langt, så betyder det, at du kun har ét minut til at sikre jobbet. Husk at det er nemmere for en virksomhed at sige nej, end det er at sige ja. At øve dig på disse tests er ikke bare en sjov aktivitet, du kan få tiden til at gå med på en regnvejrsdag; Det kommer til at gøre forskellen imellem at få et jobtilbud eller ej.

Lad os hjælpe dig med at præsentere dine evner bedst muligt og øge dine chancer for at få det job, du ønsker. Brug vores cut-e pakker til at øve numeriske, verbale, regelopdagende og induktive ræsonnementstests. Vi anbefaler også at prøve vores professionelle situational judgement pack. Begynd at forberede dig i dag!

hurtige resultater

At bestå testen burde ikke være en umulig mission

Vores forpakker er blevet vist for at forbedre chancerne for succes på testdagen med 139%!


Testvirksomhederne og andre brands, der er nævnt på denne side, ejes af de respektive varemærkeindehavere. Ingen af varemærkeindehaverne er tilknyttet JobTestPrep eller dette websted. JobTestPrep tilbyder træningsmaterialer til egnethedsprøver. Alle forberedelsesmaterialer leveres på engelsk.

None of the trademark holders are affiliated with JobTestPrep or this website.