Egnethedsprøver: Træningstests og gratis eksempler - JobTestPrep - JobTestPrep
Der er i øjeblikket ingen anmeldelser
3 PrepPacks™
234 Forberedt
16 000+ Spørgsmål

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
Alle tests

Numeriske prøver

Play Video preview billede
Video preview billede

En af de mest almindelige typer af psykometriske prøver er numerisk, dvs. talbaseret. Matematik er uundværlig i hverdagen og i næsten alle professioner. Derfor er det så benyttet en del af psykometriske prøver. Der er to forskellige dele af numeriske prøver: regnefærdighedsprøver og prøver i numerisk ræsonnement.

Basal Regnefærdighedsprøve

Numeriske Færdigheder og Basale Aritmetiske Operationer – Denne basale prøve dækker over de fire operationer, basale udregninger samt brug af lommeregner.

Prøve i Numerisk Ræsonnement

Numerisk Ræsonnement – Denne prøve handler i sin basale struktur om at anvende fortolknings- og analyseevner til at drage konklusioner. Prøven bruges i stillinger som involverer numerisk data på et højere niveau.

Verbale Prøver

Verbale prøver er sprogbaserede vurderinger designet til at finde ud af, hvor godt en ansøger kan læse og analysere en tekst eller vise sin forståelse for verbale koncepter.

Prøve i Verbalt Ræsonnement

Prøver i verbalt ræsonnement består typisk af tekstanalyse og/eller lingvistisk baserede spørgsmål. Tekstanalysedelen indholder et tekststykke efterfulgt af 3-4 relaterede spørgsmål. Disse spørgsmål kræver basal læseforståelse eller evnen til at drage logiske konklusioner baseret på den information som er givet i teksten. Lingvistisk baserede spørgsmål indeholder analogier og odd-one-out spørgsmål som kræver hurtig analyse af ord og deres betydning.

Prøve i Engelsk Sprog

Prøver i engelsk sprog eller engelskfærdigheder bruges til at vurdere ansøgere til jobs som forudsætter et godt tag på engelsk i både skrift og tale. Disse vurderinger kan dække over generelle sprogfærdigheder, men de kan også have fokus på et bestemt felt som f.eks. tekniske eller medicinske stillinger, hvor et særligt ordforråd er nødvendigt.

Prøver i Abstrakt Ræsonnement

Abstrakt ræsonnement er en bred kategori som inkluderer prøver, der handler om at drage logiske konklusioner baseret på information, som er givet gennem former, mønstre og ord. De mest anvendte prøver i abstrakt ræsonnement, som er forklaret herunder, består af prøver i henholdsvis induktivt, deduktivt og diagrammatisk ræsonnement.

Induktivt Ræsonnement

Induktivt ræsonnement anvender specifik information til at drage generelle konklusioner. Prøver af denne type indeholder ofte en række af former eller prøvematricer. Din opgave er at afgøre hvilken svarmulighed skal være den næste i rækken, eller hvilken form der mangler for at fuldende rækken.

Diagrammatisk Ræsonnement

Diagrammatisk ræsonnement handler om at drage logiske konklusioner baseret på visuelle præsentationer. Denne type prøve anvender bogstaver, tal og former til at udtrykke information. Du skal afkode diagrammets regler for at svare på spørgsmålene.

Prøver i Deduktivt Ræsonnement

Disse prøver er designet til at vurdere din evne til at tænke logisk. Deduktionsspørgsmål undersøger ofte din evne til at anvende et regelsæt (‘teori’) på et specifikt eksempel. Prøver i deduktivt ræsonnement er opdelt i tre kategorier – verbale, numeriske og non-verbale. Disse kategorier kræver de samme færdigheder, men non-verbale prøver anvender former og mønstre til at udtrykke information, mens verbale prøver anvender ord og numeriske prøver anvender tal.

Tekniske Prøver

Tekniske prøver vurderer en ansøgers evner inden for en lang række af tekniske stillinger som f.eks. tekniker, kraftværksoperatør, ingeniør m.m. Denne kategori inkluderer rumlige færdigheder og mekanisk ræsonnement, fejlkontrol og koncentrationsprøver. Disse prøver forudsætter for det meste ikke forhåndsviden om tekniske koncepter. De giver nærmere en indikation af dine tekniske færdigheder.

Rumlige Færdigheder

Rumlige færdigheder, rumlig bevidsthed og rumlig orientering er forskellige navne for den samme type prøve, som vurderer din evne til at undersøge og navigere i to- og tredimensionelle rum. Spørgsmålene i disse prøver anvender billeder og diagrammer som skildrer spejlbilleder, kuber, perspektiver og todimensionel formorganisering.

Mekanisk/elektrisk Ræsonnement

Prøver i mekanisk og elektrisk ræsonnement evaluerer enten basal forståelse for fysikkoncepter baseret på GCSE/gymnasieviden eller forståelse/intuition inden for sådanne koncepter.

Fejlkontrol

Prøver i fejlkontrol findes ofte i jobrekrutteringsforløb, da de giver en indikation af din sans for detaljer og evner til at opdage fejl. Prøverne involverer som regel en række numeriske og alfanumeriske data. Din opgave er at opdage afvigelserne i selve data.

Konentrationsprøver

Koncentrationsprøver anvendes inden for mange forskellige stillinger, hvor et højt niveau af koncentration er nødvendigt for at udføre specifikke opgaver. Selvom disse prøver ser simple ud, kræver de stor hastighed og præcision hvilket gør det svært at fokusere på prøven. Desuden får du vist den samme eller lignende information igen og igen.

Hvorfor bør jeg forberede mig til en egnethedsprøve?

Der er to hovedsagelige grunde til, at virksomheder bruger egnethedsprøver: den første er for at forbedre og reducere udgifter til HR og rekruttering. Den anden er for at øge kvaliteten af ansøgere på langt sigt og undgå udskiftning i personale. Beklageligvis har de nylige revolutioner inden for information og teknologi gjort rekrutteringsbranchen til en næsten håndgribelig videnskab. Virksomheder bruger sofistikerede og benhårde psykometriske prøveforløb for at optimere deres rekrutterings- og ansættelsesprocedurer.

Ifølge vurderingskonsulenter kan disse prøver hjælpe virksomheder med at finde de evner de er på jagt efter i de mennesker, som egner sig bedst til jobbet. Derved kan de spare store pengebeløb og således øge rentabiliteten i det lange løb. Derfor er det afgørende, at du er sikker på, at du er forberedt til prøven. Du skal sikre dig, at du kan slippe igennem nåleøjet i det benhårde rekrutteringsforløb.

Vores alt-i-én-pakke inkluderer:

 • Begynd at foreberede dig i dag. Få FULD adgang med vores abonnement og slå dine konkurrenter!
 • Kun 425 kr for 6 måneders Premium-adgang
 • 250 øvelsespakker, 16 000+ spørgsmål 
  Læreværktøjer, tips og resultatrapporter
 • De nyeste øvematerialer på engelsk
 • Adgang til en database med tusindsvis af interviewspørgsmål
 • Online adgang straks: øv dig med det samme
 • Byder på de mest up-to-date øvelsesmaterialer på engelsk
 • Følgende emner er dækket:psykometriske prøver, egnethedsprøver, kognitive prøver, personlighedsprøver, prøver i situationsfornemmelse med flere.
 • Sikker betaling
 • Førsteklasses kundeservice
 • Øjeblikkelig online adgang, øv 24 timer i døgnet
 • Træningsmateriale og praksisprøver er på engelsk

At bestå testen burde ikke være en umulig mission

Vores forpakker er blevet vist for at forbedre chancerne for succes på testdagen med 139%!


Testvirksomhederne og andre brands, der er nævnt på denne side, ejes af de respektive varemærkeindehavere. Ingen af varemærkeindehaverne er tilknyttet JobTestPrep eller dette websted. JobTestPrep tilbyder træningsmaterialer til egnethedsprøver. Alle forberedelsesmaterialer leveres på engelsk.

None of the trademark holders are affiliated with JobTestPrep or this website.
Kan du ikke finde det, du ledte efter?
?